Številka 114
Uradni list RS, št. 114/2005 z dne 19. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 114/2005 z dne 19. 12. 2005, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

5038. Zakon o upravnih taksah (uradno prečiščeno besedilo) (ZUT-UPB2)
5039. Zakon o šolski inšpekciji (uradno prečiščeno besedilo) (ZSoll-UPB1)
5040. Zakon o sodnem registru (uradno prečiščeno besedilo) (ZSReg-UPB1)
5041. Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč (uradno prečiščeno besedilo) (ZOPNN-UPB1)

Drugi akti

5042. Resolucija o nacionalnem programu varstva potrošnikov 2006–2010 (ReNPVP)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

5043. Uredba o spremembah Uredbe o predpisanih zahtevah ravnanja ter dobrih kmetijskih in okoljskih pogojih pri kmetovanju

MINISTRSTVA

5044. Pravilnik o avtošolah
5045. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o programu in načinu opravljanja preizkusa usposobljenosti nadzornikov smučišč
5046. Seznam standardov, ob uporabi katerih se domneva skladnost z zahtevami Pravilnika o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov
5047. Seznam zdravil za uporabo v veterinarski medicini, za katera je je bilo od 1. 12. 2000 do 27. 10. 2005 izdano dovoljenje za promet

VRHOVNO SODIŠČE

5048. Poslovnik občne seje Vrhovnega sodišča Republike Slovenije

BANKA SLOVENIJE

5049. Sklep o spremembah Sklepa o poročanju podružnic bank držav članic

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

5050. Splošni akt o velikosti številskih blokov, za pridobitev katerih je potrebno vlogi priložiti projekt

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

5051. Pristaniške uzance
5052. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Izola za leto 2006
5053. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Hrastnik za leto 2006
5054. Spremembe in dopolnitve Pravil kviz loterije »DOBIM PODARIM«
5055. Dodatek št. 14 k Pravilom igre na srečo »PETICA«
5056. Dodatek št. 15 k Pravilom igre na srečo »PETICA«
5057. Dodatek št. 16 k Pravilom igre na srečo »PETICA«

OBČINE

Bistrica ob Sotli

5058. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Bistrica ob Sotli za leto 2006
5059. Sklep o začasnem financiranju Občine Bistrica ob Sotli za leto 2006

Bled

5060. Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb v letu 2006

Brežice

5061. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Brežice

Cankova

5062. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Cankova za letu 2006

Cerknica

5063. Sklep o začasnem financiranju Občine Cerknica za leto 2006

Cerkno

5064. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2005
5065. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2006

Divača

5066. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Divača v letu 2006
5067. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Divača za leto 2006

Dobrepolje

5068. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Dobrepolje za leto 2006

Dobrna

5069. Odlok o 2. rebalansu proračuna Občine Dobrna za leto 2005
5070. Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Dobrna za leto 2006
5071. Sklep o povišanju cen grobnin za m2 grobnega prostora v Občini Dobrna in povišanju cen za žarni grob v Občini Dobrna
5072. Sklep o povišanju cen programov v Javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu OŠ Dobrna (Vrtec Dobrna)

Dornava

5073. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Dornava za leto 2005
5074. Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Dornava za leto 2006

Hodoš-Šalovci

5075. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Hodoš za leto 2006

Luče

5076. Tehnični pogoji za priključitev na toplovodno omrežje v Občini Luče

Medvode

5077. Obvezno razlago določbe Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š9 Medvode

Metlika

5078. Sklep o začasnem financiranju Občine Metlika za leto 2006

Nova Gorica

5079. Odlok o spremembi Odloka o lokacijskem načrtu za prvo fazo obvoznice Renče
5080. Odlok o spremembi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Nova Gorica
5081. Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica
5082. Odlok o ukinitvi Odloka o drugem delnem zazidalnem načrtu za naselje Dornberk, ki obsega del območja Čuklja
5083. Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra
5084. Sklep o ukinitvi javnega dobra

POPRAVKI

1. Preklic objave Odloka o spremembi Odloka o lokacijskem načrtu za prvo fazo obvoznice Renče
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti