Uradni list

Številka 114
Uradni list RS, št. 114/2005 z dne 19. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 114/2005 z dne 19. 12. 2005

Kazalo

5054. Spremembe in dopolnitve Pravil kviz loterije »DOBIM PODARIM«, stran 12491.

Na podlagi Zakona o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 134/03 – uradno prečiščeno besedilo) in Poslovnika o delu uprave je Uprava družbe Športna loterija in igre na srečo d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 22, na seji dne 8. 12. 2005 sprejela
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE PRAVIL
kviz loterije »DOBIM PODARIM«
1. člen
V Pravilih kviz loterije Dobim podarim, ki jih je sprejel nadzorni svet na svoji seji dne 20. 10. 1998, spremembe in dopolnitve pravil pa uprava družbe na svoji seji dne 26. 3. 1999, 29. 7. 1999, 13. 12. 1999, 14. 9. 2000, 29. 11. 2000, 29. 1. 2001, 16. 3. 2001, 21. 3. 2001, 17. 9. 2001, 19. 8. 2002, 27. 1. 2003, 16. 1. 2004 in 11. 7. 2005 se spremeni prvi odstavek 9. člena tako, da glasi:
»Kartice 12. serije so v prodaji enajst mesecev. Prvi dan prodaje je 1. 8. 2005, zadnji dan prodaje kartic 12. serije pa 30. 6. 2006.«
2. člen
V tretjem odstavku 11. člena se zneski »250,00 SIT, 2.500,00 SIT, 25.000,00 SIT, 600.000,00 SIT, 750.000,00 SIT, 2.500.000,00 SIT, 5.000.000,00 SIT« črtajo ter v zaporedje dodajo novi zneski »200,00 SIT, 2.000,00 SIT, 3.000,00 SIT, 4.000,00 SIT, 50.000,00 SIT, 4.000.000,00 SIT, 7.000.000,00 SIT«.
3. člen
Na koncu četrtega odstavka 12. člena se doda nov stavek, ki glasi:
»V času podaljšanja prodaje so prva žrebanja vsak ponedeljek oziroma prvi naslednji delovni dan, če je ponedeljek praznik, začenši 23. 1. 2006 in z zaključkom 22. 5. 2006.«
V šestem odstavku 12. člena se v tretjem stavku besedi »tri tedne« nadomestita z besedama »dva tedna«, besedi »prvega odstavka« z besedama »četrtega odstavka« in število »14« s številom »7«.
4. člen
V 13. členu se datum »6. 1. 2006« nadomesti z datumom »21. 7. 2006«.
5. člen
V 15. členu se število dobitkov »28« nadomesti s številom »64«, skupna vrednost dobitkov »2.800.000,00 SIT« pa nadomesti z vrednostjo »6.400.000,00 SIT«.
6. člen
Na koncu 16. člena pravil se doda nov stavek, ki glasi:
»V času podaljšanja prodaje kartic se izvaja dodatni ciklus kviz oddaj, ki bodo v času od 17. 2. 2006 do 17. 6. 2006.«
7. člen
V četrtem odstavku 17. člena pravil se na koncu doda stavek, ki glasi:
»Pred odpiranjem zadnjih dveh škatel lahko prireditelj, namesto določenega denarnega zneska, ponudi le zamenjavo škatle.«
8. člen
V 18. členu pravil se število »18« nadomesti s številom »16«.
9. člen
Te spremembe in dopolnitve pravil igre začnejo veljati z dnem, ko so potrjena s strani pooblaščenega urada Ministrstva za finance, uporabljajo pa se v času podaljšanja prodaje 12. serije kartic igre Dobim podarim, določbe 2. člena, drugega odstavka 3. člena, 7. in 8. člena teh pravil pa se uporabljajo samo v dodatnem ciklusu kviza, ki se izvajajo v času podaljšanja prodaje 12. serije kartic igre Dobim podarim.
Št. 207-2/05
Ljubljana, dne 15. decembra 2005
Janez Bukovnik l.r.
predsednik uprave
Športna loterija in igre na srečo d.d. prireja klasično igro na srečo kviz loterijo »Dobim podarim« na podlagi koncesije, ki ji jo je dodelila Vlada Republike Slovenije s svojim sklepom številka 470-04/97-3 (V), z dne 11. 12. 1997 in jo podaljšala dne 11. 12. 1998 s sklepom številka 473-01/98-11(N) ter z odločbo številka 473-01/2001-66 z dne 11. 12. 2003.

Ministrstvo za finance – Urad RS za nadzor prirejanja iger na srečo je izdalo dovoljenje za podaljšanje prodaje 12. serije kviz loterije »Dobim podarim« z dovoljenjem številka 471-212-2/05-9 z dne 8. 12. 2005 ter potrdilo te spremembe kviz loterije »Dobim podarim« z odločbo pod številko 471-212-2/05-9 z dne 12. 12. 2005.

AAA Zlata odličnost