Uradni list

Številka 114
Uradni list RS, št. 114/2005 z dne 19. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 114/2005 z dne 19. 12. 2005

Kazalo

5049. Sklep o spremembah Sklepa o poročanju podružnic bank držav članic, stran 12482.

Na podlagi prvega odstavka 31. člena in tretjega odstavka 13. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 58/02 in 85/02) ter 128. člena v povezavi s 1. točko drugega odstavka 48. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 104/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o spremembah Sklepa o poročanju podružnic bank držav članic
1. točka
V Sklepu o poročanju podružnic bank držav članic (Uradni list, RS, št. 43/04, 56/04 in 135/04) se v prvi alineji 5. točke za besedilom "43/04" doda besedilo "in 68/04".
V tretji alineji 5. točke se besedilo "43/04" nadomesti z besedilom "75/04 in 83/04".
2. točka
V 6. točki se besedilo "2/04" nadomesti z besedilom "99/04 in 9/05".
Na koncu 6. točke se besedilo "32/04" nadomesti z besedilom "14/05".
3. točka
V 7. točki se za besedilom "22/03" črta besedica "in", namesto nje postavi vejica, za besedilom "36/04," pa se doda besedilo "68/04, 103/04, 124/04, 62/05 in 67/05."
4. točka
V 8. točki se besedilo "82/01, 108/01, 28/02, 5/03, 15/03, 65/03 in 42/04" nadomesti z besedilom "68/05, 69/05 in 109/05".
5. točka
V 12. točki se besedilo "66/03" nadomesti z besedilom "60/05".
Na koncu 12. točke se besedilo "(Uradni list RS, št. 78/03, 117/03, 16/04)" nadomesti z besedilom "N-2 (Uradni list RS, št. 60/05)"
6. točka
V 13. točki se za besedilom "92/03" doda besedilo "in 56/04".
V 13. točki se za besedilom "102/03" postavi vejica, besedilo "in 135/03" pa se nadomesti z besedilom "135/03 in 9/05".
7. točka
Besedilo 14. točke se spremeni tako, da se glasi:
"Podružnica mora poročati o oceni izgub iz kreditnega tveganja v skladu s Sklepom o ocenjevanju izgub iz kreditnega tveganja bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 67/05 in 97/05) in Navodilom za izvajanje Sklepa o ocenjevanju izgub iz kreditnega tveganja bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 96/05) oziroma na obrazcih RAZ-1 in RAZ-2. Na obrazcu RAZ-1 se izpolnijo le stolpci od 1 do 10 in stolpec 14."
8. točka
V 16. točki se za besedilom "82/01" vejica nadomesti z besedico "in".
Na koncu 16. točke se za besedilom "23/04" doda besedilo "in 47/05".
9. točka
Na koncu 17. točke se besedilo "92/03" nadomesti z besedilom "96/03, 56/04 in 97/04".
10. točka
Na koncu 19.b točke se za besedilom "36/04" doda besedilo "in 38/05".
11. točka
Črta se 21. točka.
12. točka
Ta sklep začne veljati 1. januarja 2006.
Ljubljana, dne 14. decembra 2005
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Mitja Gaspari l.r.