Uradni list

Številka 113
Uradni list RS, št. 113/2005 z dne 16. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 113/2005 z dne 16. 12. 2005

Kazalo

5011. Uredba o spremembah Uredbe o mlečni premiji in dodatnem plačilu za mleko, stran 12241.

Na podlagi 5. člena in v zvezi s 6. in 126. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02 – ZDU-1, 58/02 – ZMR-1 in 45/04 – ZdZPKG) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah Uredbe o mlečni premiji
in dodatnem plačilu za mleko
1. člen
V Uredbi o mlečni premiji in dodatnem plačilu za mleko (Uradni list RS, št. 10/05) se v prvi alinei 2. člena besedilo »1. aprila 2004 do 31. marca 2005« nadomesti z besedilom »1. aprila 2005 do 31. marca 2006«.
2. člen
V drugem odstavku 3. člena se besedilo »14,67 EUR« nadomesti z besedilom »23,27 evra«.
3. člen
V drugem odstavku 4. člena se besedilo »za leto 2005 je 3.702.600 EUR« nadomesti z besedilom »za leto 2006 je 5.861.500 evrov«.
4. člen
Besedilo 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Zahtevek za mlečno premijo in dodatno plačilo za mleko vloži proizvajalec na obrazcu v okviru zbirne vloge iz predpisa, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike za leto 2006, na Agencijo Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, Ljubljana.«.
5. člen
Ta uredba začne veljati 1. januarja 2006.
Št. 00715-53/2005/6
Ljubljana, dne 7. decembra 2005
EVA 2005-2311-0104
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik