Uradni list

Številka 112
Uradni list RS, št. 112/2005 z dne 15. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 112/2005 z dne 15. 12. 2005

Kazalo

4995. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Štore za leto 2004, stran 12181.

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in 106. člena Statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 66/99, 112/00 in 5/03) je Občinski svet Občine Štore na 15. redni seji dne 2. 12. 2005 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Štore za leto 2004
1. člen
Občinski svet Občine Štore sprejme zaključni račun proračuna Občine Štore za leto 2004 z naslednjimi postavkami:
Bilanca stanja sredstev in
virov sredstev na dan 31. 12. 2004             v tisočih SIT
– vrednost aktive                        2.685.696
a) dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju        2.028.094
b) kratkoročna sredstva                      657.602
– vrednost pasive                        2.685.696
a) kratkoročne obveznosti                     601.684
b) lastni viri in dolgoročne obv.                2.084.012
 
Bilanca prihodkov in odhodkov:
– skupni prihodki                         460.092
– skupni odhodki                         439.150
– proračunski presežek                       20.942
 
Izkaz računa financiranja:
– zadolževanje                          184.303
– odplačila dolga                         163.457
– neto zadolževanje                        20.846
 
Izkaz računa finančnih terjatev in naložb:
– vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev         0
– dana posojila in povečanje kapitalskih deležev          35.764
2. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov, izkaz računa finančnih terjatev in naložb, izkaz računa financiranja in bilanca stanja sredstev in virov sredstev so sestavni del tega odloka.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 40303-0003/2005 – 001
Štore, dne 13. decembra 2005
Župan
Občine Štore
Franc Jazbec l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti