Uradni list

Številka 112
Uradni list RS, št. 112/2005 z dne 15. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 112/2005 z dne 15. 12. 2005

Kazalo

4982. Sklep o povprečnih stroških komunalne opremljenosti v skladu s 25. členom Odloka o gospodarjenju s številnimi zemljišči v Občini Postojna, stran 12168.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list list RS, št. 1/96, 68/97, 31/98, 84/98 in 66/99) je Občinski svet Občine Postojna na nadaljevanju 26. seje dne 6. 12. 2005 sprejel naslednji
S K L E P
1. Povprečni stroški komunalne opremljenosti v skladu s 25. členom Odloka o gospodarjenju s stavbnimi zemljišči v Občini Postojna, se določijo:
– v znesku 9.569 SIT/m2 stavbne (gradbene) parcele na območjih, ki se urejajo z občinskim lokacijskim načrtom, za novogradnje, dokler za območje, kjer se obravnavana parcela nahaja, ni sprejet program opremljanja stavbnih zemljišč, za vse ostale gradnje pa tudi po sprejetju prej navedenega programa, kolikor ta ne predvidi drugačne rešitve;
– v znesku 4.655 SIT/m2 stavbne parcele, na vseh drugih območjih, kar je enako osnovni ceni 1 m2 stavbne (gradbene) parcele primerjalne velikosti 500 m2 in primerjalne skupne uporabne površine objekta 200,00 m2 (kar da 40% izkoriščenost stavbnega zemljišča – izhodiščni faktor 1,00);
– za vsako dodatno 6% večjo izkoriščenost stavbnega zemljišča se faktor poveča za 10,00%;
– za vsako zmanjšanje izkoriščenosti stavbnega zemljišča za 6% se faktor zmanjša za 10%.
V obeh primerih se pri izračunu vmesnih vrednosti uporablja linearna interpolacija.
2. Vrednost, določena s tem sklepom, velja na dan 31. 12. 2005 in se mesečno revalorizira s povprečnim indeksom za stanovanjsko gradnjo, ki ga objavlja GZS – združenje za gradbeništvo in IGM.
3. Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, veljati začne naslednji dan po objavi.
Št. 42007-64/2005
Postojna, dne 6. decembra 2005
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti