Uradni list

Številka 112
Uradni list RS, št. 112/2005 z dne 15. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 112/2005 z dne 15. 12. 2005

Kazalo

4952. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kobilje za leto 2004, stran 12121.

Na podlagi 96. in 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in 20. člena Statuta Občine Kobilje (Uradni list RS, št. 94/99, 72/01 in 65/02) je Občinski svet Občine Kobilje na 15. redni seji dne 7. 4. 2005 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Kobilje za leto 2004
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Kobilje za leto 2004, ki obsega:
+-----+---------------------------------------------+-----------+-----------+
|   |                       |    Plan|Realizacija|
+-----+---------------------------------------------+-----------+-----------+
|A)  |Bilanca prihodkov in odhodkov        |      |      |
|   |Prihodki skupaj               |      |      |
|I.  |Odhodki skupaj                |102.370.000|102.467.000|
|II. |Proračunski presežek / primanjkljaj     | 98.681.000|100.990.000|
|III. |                       | 3.689.000| 1.477.000|
+-----+---------------------------------------------+-----------+-----------+
|B)  |Račun finančnih terjatev in naložb      |      |      |
|   |Prejeta vračila danih posojil in prodaja   |      |      |
|IV. |kapitalskih deležev             |     –|     –|
|   |Dana posojila in povečanje          |      |      |
|   |kapitalskih deležev             |      |      |
|V.  |Prejeta minus dana posojila in spremembe   |     –|     –|
|   |kapitalskih deležev             |      |      |
|   |                       |      |      |
|VI. |                       |     –|     –|
+-----+---------------------------------------------+-----------+-----------+
|C)  |Račun financiranja              |      |      |
|VII. |Zadolževanje                 |     –|     –|
|VIII.|Odplačilo dolga skupaj            | 2.724.000| 2.697.000|
|IX. |Neto zadolževanje              |     –|     –|
|X.  |Povečanje / zmanjšanje sredstev na računih  |  965.000| -1.220.000|
+-----+---------------------------------------------+-----------+-----------+
2. člen
Proračunski presežek 1.477.000 SIT se prenese v prihodke Občine Kobilje za leto 2005.
3. člen
Sestavni del tega odloka so realizacija posebnega dela bilance prihodkov in odhodkov, realizacija posebnega dela računa finančnih terjatev in naložb ter realizacija posebnega dela računa financiranja proračuna Občine Kobilje za leto 2004.
4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-03-459/P.N.
Kobilje, dne 8. aprila 2005
Župan
Občine Kobilje
Pavel Nemet l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti