Uradni list

Številka 112
Uradni list RS, št. 112/2005 z dne 15. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 112/2005 z dne 15. 12. 2005

Kazalo

4945. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o zazidalnem načrtu I4/a »Novi center Ivančna Gorica«, stran 12117.

Na podlagi 23. člena v povezavi s 175. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr.) in 58/03 – ZZK-1) in 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 89/04) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 23. seji, dne 8. 12. 2005 sprejel
O D L O K
o spremembi in dopolnitvi Odloka o zazidalnem načrtu I4/a »Novi center Ivančna Gorica«
1. člen
V 7. členu veljavnega Odloka o zazidalnem načrtu I4/a »Novi center Ivančna Gorica« (Uradni list RS, št. 38/03, 67/03 in Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica, št. 6/03) se v predzadnjem odstavku doda nov stavek, ki se glasi: »Na območju pokopališča se lahko postavi obelisk oziroma spomenik, ki s svojo višino ali volumnom ne sme konkurirati cerkvi kot pro­storski dominanti.«
2. člen
V 10. členu, v tabeli 3, pri objektu št. 11 – poslovilni objekt na pokopališču, v stolpcu tlorisni gabarit se odstrani črka (D), v stolpcu višin. gabarit se pred črko P doda še črka »(K)«. V stolpcu drugi pogoji in določila se doda črka »(K)«.
Na koncu 10. člena se doda besedilo: »(K) Dovoli se odstopanje tlorisnih gabaritov do +- 25% in rotacija za max. 45 stopinj.«
3. člen
V 15. členu se v sklopu Povezovalna cesta »B« zadnji stavek spremeni tako, da se glasi: »Skupaj s cesto »A« ta cesta izoblikuje notranjo zanko, na katero se navežejo obstoječa dovozna cesta do župnijskega centra, dovoz do pokopališča in dostop do kmetije ter obstoječe stanovanjske hiše.«.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35005-0045/99
Ivančna Gorica, dne 8. decembra 2005
Župan
Občine Ivančna Gorica
Jernej Lampret, prof., l.r

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti