Uradni list

Številka 111
Uradni list RS, št. 111/2005 z dne 13. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 111/2005 z dne 13. 12. 2005

Kazalo

4912. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za odpravo posledic neurij na lokalnih cestah in javnih poteh za leto 2005, stran 11977.

Na podlagi četrtega odstavka 49. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02) ter na podlagi 17. člena Statuta Občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 66/99, 76/02, 29/03 in 88/05) je Občinski svet Občine Rogašovci na 21. redni seji dne 2. 12. 2005 sprejel
O D L O K
o uporabi sredstev proračunske rezerve
za odpravo posledic neurij na lokalnih cestah
in javnih poteh za leto 2005
1. člen
Ta odlok določa višino in namen uporabe proračunske rezerve Občine Rogašovci v proračunu za leto 2005.
2. člen
Sredstva proračunske rezerve iz 1. člena tega odloka do višine 5,00 mio SIT se uporabijo za odpravo posledic neurij v letu 2005, in sicer za sanacijo lokalnih cest in javnih poti iz programa sanacije lokalnih cest in javnih poti v Občini Rogašovci v letu 2005, ki ga je pripravila Komisija za ocenjevanje škode ob naravnih in drugih nesrečah na kulturah, objektih in drugem v septembru 2005.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015 03-5/2005-2
Rogašovci, dne 2. decembra 2005
Župan
Občine Rogašovci
Janko Halb, univ. dipl. oec., l.r.

AAA Zlata odličnost