Uradni list

Številka 111
Uradni list RS, št. 111/2005 z dne 13. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 111/2005 z dne 13. 12. 2005

Kazalo

4907. Odlok o režijskem obratu v Občini Razkrižje, stran 11975.

Na podlagi 5. in 6. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Razkrižje (Uradni list RS, št. 33/01) in 14. člena Statuta Občine Razkrižje (Uradni list RS, št. 12/99, 2/01, 38/04) je Občinski svet Občine Razkrižje na 18. redni seji dne 6. 12. 2005 sprejel
O D L O K
o režijskem obratu v Občini Razkrižje
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom Občina Razkrižje, s sedežem Šafarsko 42, 9240 Ljutomer, ustanavlja režijski obrat kot notranjo organizacijsko enoto Občine Razkrižje.
II. USTANOVITELJ REŽIJSKEGA OBRATA
2. člen
Ustanovitelj režijskega obrata je Občina Razkrižje. Režijski obrat bo v prvi fazi imel zaposlenega enega delavca. V nadaljevanju delovanja režijskega obrata je možna dodatna zaposlitev. Na predlog župana Občine Razkrižje (v nadaljevanju: župan) jih potrdi Občinski svet Občine Razkrižje.
3. člen
Sprejetega delavca režijskega obrata župan imenuje v vodjo, ki je odgovoren za izvršitev nalog, katere mu dodeli župan.
4. člen
Režijski obrat deluje na območju Občine Razkrižje. Po predhodnem dogovoru pa lahko deluje tudi izven Občine Razkrižje.
Stroški obratovanja režijskega obrata se pokrivajo iz:
– komunalnih taks, ki jih sprejme Občinski svet Občine Razkrižje,
– sredstev občinskega proračuna.
5. člen
Režijski obrat je davčni zavezanec, ki opravlja promet blaga oziroma storitev, od katerega se obračunava in plačuje DDV.
Ne glede na drugi odstavek 41. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 89/98) lahko davčni zavezanec določi odbitni delež ločeno za vsako področje svoje dejavnosti, če vodi ločeno knjigovodstvo za vsako področje dejavnosti in če pridobi dovoljenje davčnega organa.
6. člen
Vse računovodske in knjigovodske storitve za režijski obrat opravlja občinska uprava.
7. člen
Režijski obrat se ustanovi za nedoločen čas. Vsi drugi pogoji, kot so delovni čas, sankcije za kršitve na delovnem mestu, se določijo v pogodbi o delovnem razmerju.
III. DEJAVNOST REŽIJSKEGA OBRATA
8. člen
Režijski obrat opravlja naslednje dejavnosti:
1. gospodarjenja s stavbnimi zemljišči,
2. javna snaga in čiščenje javnih površin,
3. urejanje javnih poti, površin za pešce, zelenih površin in drugih javnih poti,
4. pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje komunalnih naprav,
5. vzdrževanje in varstvo lokalnih, občinskih javnih poti in drugih nekategoriziranih cest,
6. vodenje javnih del,
7. urejanje vasi,
8. zimska služba,
9. plakatiranje, obveščanje in okraševanje naselja,
10. urejanje in vzdrževanje pokopališča,
11 postavljanje reklamnih objektov,
12. vzdrževanje športno-rekreacijskih objektov,
13. vzdrževanje infrastrukturnih in drugih objektov,
14. rušenje objektov, zemeljska dela in druga gradbena dela,
15. vsa druga vzdrževalna dela.
V. KONČNE DOLOČBE
9. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-04/05-1
Šafarsko, dne 7. decembra 2005
Župan
Občine Razkrižje
Stanko Ivanušič l.r.

AAA Zlata odličnost