Uradni list

Številka 111
Uradni list RS, št. 111/2005 z dne 13. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 111/2005 z dne 13. 12. 2005

Kazalo

4905. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih, znižanju plačil staršev in rezervaciji, stran 11972.

Na podlagi prvega odstavka 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – prečiščeno besedilo), drugega odstavka 7. člena Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96, 39/97 – odločba US, 1/98, 84/98, 44/00 – odločba US, 102/00, 111/00, 92/02 in 120/03), 17. in 18. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03 in 77/05) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 40. izredni seji dne 21. 11. 2005 sprejel
S K L E P
o določitvi cen programov predšolske vzgoje
v javnih vrtcih, znižanju plačil staršev
in rezervaciji
1. člen
Cene dnevnih programov v javnih vrtcih v Mestni občini Ljubljana znašajo mesečno na otroka:
                                     v SIT
+---------------------+----------+----------+-----------+---------+----------+
|VRTEC        |   Prvo|   Drugo|Kombinirani| Razvojni|  Vzgojno|
|           | starostno| starostno|  oddelki| oddelki| varstvena|
|           |  obdobje|  obdobje|      |     |  družina|
+---------------------+----------+----------+-----------+---------+----------+
|VRTEC CICIBAN,    |  109.417|  72.385|   82.713| 226.234|     |
|Šarhova 29, Ljubljana|     |     |      |     |     |
+---------------------+----------+----------+-----------+---------+----------+
|VRTEC ČRNUČE,    |  109.749|  72.830|   87.103|     |     |
|Dunajska 400,    |     |     |      |     |     |
|Ljubljana      |     |     |      |     |     |
+---------------------+----------+----------+-----------+---------+----------+
|VRTEC DR. FRANCE   |  103.068|  74.206|   81.530|     |     |
|PREŠEREN, Erjavčeva |     |     |      |     |     |
|29, Ljubljana    |     |     |      |     |     |
+---------------------+----------+----------+-----------+---------+----------+
|VRTEC GALJEVICA,   |  110.559|  75.012|   81.863|     |     |
|Galjevica 35,    |     |     |      |     |     |
|Ljubljana      |     |     |      |     |     |
+---------------------+----------+----------+-----------+---------+----------+
|VRTEC H.Ch.ANDERSEN, |  108.081|  74.007|   81.863| 227.922|     |
|Rašiška 7, Ljubljana |     |     |      |     |     |
+---------------------+----------+----------+-----------+---------+----------+
|VRTEC JARŠE, Rožičeva|  109.870|  73.995|   74.515|     |     |
|10, Ljubljana    |     |     |      |     |     |
+---------------------+----------+----------+-----------+---------+----------+
|VRTEC JELKA,     |  108.070|  75.222|   84.519|     |     |
|Glavarjeva 18a,   |     |     |      |     |     |
|Ljubljana      |     |     |      |     |     |
+---------------------+----------+----------+-----------+---------+----------+
|VRTEC KOLEZIJA,   |  113.176|  72.488|   80.265| 233.789|  113.176|
|Rezijanska 22,    |     |     |      |     |     |
|Ljubljana      |     |     |      |     |     |
+---------------------+----------+----------+-----------+---------+----------+
|VRTEC LEDINA,    |  112.670|  74.871|   77.148| 231.183|     |
|Čufarjeva 14,    |     |     |      |     |     |
|Ljubljana      |     |     |      |     |     |
+---------------------+----------+----------+-----------+---------+----------+
|VRTEC MIŠKOLIN, Novo |  109.071|  72.525|   81.375|     |     |
|Polje, Cesta VI/1,  |     |     |      |     |     |
|Ljubljana      |     |     |      |     |     |
+---------------------+----------+----------+-----------+---------+----------+
|VRTEC MLADI ROD,   |  109.591|  76.453|   80.050|     |     |
|Črtomirova 14,    |     |     |      |     |     |
|Ljubljana      |     |     |      |     |     |
+---------------------+----------+----------+-----------+---------+----------+
|VRTEC MOJCA,     |  107.501|  72.515|   81.863|     |     |
|Levičnikova 11,   |     |     |      |     |     |
|Ljubljana      |     |     |      |     |     |
+---------------------+----------+----------+-----------+---------+----------+
|VRTEC NAJDIHOJCA,  |  113.485|  74.102|   80.928| 246.016|     |
|Gorazdova 6,     |     |     |      |     |     |
|Ljubljana      |     |     |      |     |     |
+---------------------+----------+----------+-----------+---------+----------+
|VRTEC OTONA     |  109.260|  74.860|   81.863| 216.246|     |
|ŽUPANČIČA, Parmska  |     |     |      |     |     |
|41, Ljubljana    |     |     |      |     |     |
+---------------------+----------+----------+-----------+---------+----------+
|VRTEC PEDENJPED,   |  110.187|  74.391|   81.863|     |     |
|Cerutova 6, Ljubljana|     |     |      |     |     |
+---------------------+----------+----------+-----------+---------+----------+
|VRTEC POD GRADOM,  |  115.645|  73.090|   81.863| 243.584|     |
|Praprotnikova 2,   |     |     |      |     |     |
|Ljubljana      |     |     |      |     |     |
+---------------------+----------+----------+-----------+---------+----------+
|VRTEC ŠENTVID, Ulica |  108.931|  72.781|   78.721|     |     |
|pregnancev 6,    |     |     |      |     |     |
|Ljubljana      |     |     |      |     |     |
+---------------------+----------+----------+-----------+---------+----------+
|VRTEC TRNOVO,    |  113.599|  77.430|   81.863|     |     |
|Kolezijska 11,    |     |     |      |     |     |
|Ljubljana      |     |     |      |     |     |
+---------------------+----------+----------+-----------+---------+----------+
|VIŠKI VRTCI, Jamova |  111.699|  76.058|   91.155|     |     |
|23, Ljubljana    |     |     |      |     |     |
+---------------------+----------+----------+-----------+---------+----------+
|VRTEC VODMAT,    |  107.440|  74.226|   81.863|     |     |
|Korytkova 24,    |     |     |      |     |     |
|Ljubljana      |     |     |      |     |     |
+---------------------+----------+----------+-----------+---------+----------+
|VRTEC VRHOVCI,    |  115.503|  70.979|   81.863|     |     |
|Vrhovci, Cesta    |     |     |      |     |     |
|XIX/10, Ljubljana  |     |     |      |     |     |
+---------------------+----------+----------+-----------+---------+----------+
|VRTEC VIŠKI GAJ,   |  114.731|  74.600|   81.863|     |     |
|Reška 31, Ljubljana |     |     |      |     |     |
+---------------------+----------+----------+-----------+---------+----------+
|VRTEC ZELENA JAMA,  |  113.951|  75.409|   83.504|     |     |
|Zvezna 24, Ljubljana |     |     |      |     |     |
+---------------------+----------+----------+-----------+---------+----------+
2. člen
V vrtcih iz prejšnjega člena tega sklepa znašajo cene poldnevnih in krajših programov predšolske vzgoje mesečno na otroka:
– poldnevni program od 4 do 5 ur dnevno
 brez obrokov                53.485 SIT,
– krajši program do 3 ure dnevno
 brez obrokov                26.304 SIT.
Plačilo staršev za program cicibanovih igralnih uric v javnih vrtcih na območju Mestne občine Ljubljana iz prvega člena tega sklepa znaša 500 SIT na uro.
3. člen
Mesečni stroški živil za otroke, upoštevani v cenah programov, znašajo 9.100 SIT mesečno. V tem znesku znaša vrednost dopoldanske malice 1.910 SIT, kosila 6.006 SIT in popoldanske malice 1.184 SIT. Za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se cena programa zniža za stroške neporabljenih živil. Če starši obvestijo vrtec do devete ure o otrokovi odsotnosti, vrtec zniža ceno programa za stroške neporabljenih živil z naslednjim dnem.
4. člen
Vrtci, katerih ustanovitelj je Mestna občina Ljubljana, morajo o vrsti in obsegu dodatnih stroškov za otroka s posebnimi potrebami, vključenega v redni oddelek vrtca, obvestiti tudi organ Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, pristojen za predšolsko vzgojo.
5. člen
Staršem otrok, za katere je Mestna občina Ljubljana po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa in imajo otroka vključenega v dnevni program v javnem vrtcu na območju Mestne občine Ljubljana, se plačilo dodatno zniža tako, da plačajo mesečno naslednje plačilo:
+------------+-----------+-----------+--------------+------------+-----------+
|Vrtec    |    Prvo|   Drugo|  Kombinirani|  Razvojni|  Vzgojno|
|      | starostno| starostno|    oddelki|   oddelki| varstvena|
|      |  obdobje|  obdobje|       |      |  družina|
+------------+-----------+-----------+--------------+------------+-----------+
|1. plačilni | 8.007 SIT| 5.550 SIT|   6.219 SIT|  8.007 SIT| 8.007 SIT|
|razred   |      |      |       |      |      |
+------------+-----------+-----------+--------------+------------+-----------+
|2. plačilni |   16.013|   11.101|  12.437 SIT| 16.013 SIT| 16.013 SIT|
|razred   |    SIT|    SIT|       |      |      |
+------------+-----------+-----------+--------------+------------+-----------+
|3. plačilni |   24.020|   16.651|  18.656 SIT| 24.020 SIT| 24.020 SIT|
|razred   |    SIT|    SIT|       |      |      |
+------------+-----------+-----------+--------------+------------+-----------+
|4. plačilni |   32.027|   22.202|  24.875 SIT| 32.027 SIT| 32.027 SIT|
|razred   |    SIT|    SIT|       |      |      |
+------------+-----------+-----------+--------------+------------+-----------+
|5. plačilni |   40.033|   27.752|  31.093 SIT| 40.033 SIT| 40.033 SIT|
|razred   |    SIT|    SIT|       |      |      |
+------------+-----------+-----------+--------------+------------+-----------+
|6. plačilni |   48.040|   33.303|  37.312 SIT| 48.040 SIT| 48.040 SIT|
|razred   |    SIT|    SIT|       |      |      |
+------------+-----------+-----------+--------------+------------+-----------+
|7. plačilni |   62.274|   40.472|  45.345 SIT| 62.274 SIT| 62.274 SIT|
|razred   |    SIT|    SIT|       |      |      |
+------------+-----------+-----------+--------------+------------+-----------+
|8. plačilni |   71.170|   46.254|  51.822 SIT| 71.170 SIT| 71.170 SIT|
|razred   |    SIT|    SIT|       |      |      |
+------------+-----------+-----------+--------------+------------+-----------+
Staršem otrok, za katere je Mestna občina Ljubljana po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa in imajo otroka vključenega v vrtec iz prvega odstavka 2. člena v poldnevni ali krajši program, se zniža plačilo tako, da plačajo za 20% nižjo ceno programa v svojem plačilnem razredu.
6. člen
Staršem otrok, za katere je Mestna občina Ljubljana po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa, ki imajo otroka vključenega v javni vrtec izven območja Mestne občine Ljubljana, se plačilo dodatno zniža tako, da plačajo enak znesek kot starši iz 5. člena tega sklepa, vendar ne več kot znaša plačilo v njihovem plačilnem razredu.
7. člen
Starši otrok, za katere je Mestna občina Ljubljana po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu, lahko uveljavijo rezervacijo enkrat letno v obdobju od 1. junija do 30. septembra. Rezervacijo lahko starši uveljavijo za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj en in največ dva meseca. Starši so jo dolžni vrtcu pisno napovedati najpozneje en teden pred prvim dnem odsotnosti otroka iz vrtca. O vlogi za izjemno koriščenje rezervacije izven tega termina v primeru bolezni ali poškodbe otroka na podlagi ustreznih zdravniških potrdil odloči organ Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, pristojen za predšolsko vzgojo.
Za rezervacijo starši plačajo 40% od njihovega z odločbo določenega plačilnega razreda. Pri tem se kot osnova šteje mesečno plačilo iz 5. oziroma 6. člena tega sklepa.
8. člen
Mestna občina Ljubljana bo za otroke, za katere je po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje, zagotovila vrtcu sredstva za plačilo celotne razlike med plačili staršev in ceno programa, ki nastane zaradi določitve vseh dodatnih znižanj in rezervacije po tem sklepu.
9. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih, znižanju plačil staršev in rezervaciji, št. 604-2/04-49 z dne 21. 3. 2005 (Uradni list RS, št. 31/05).
10. člen
Ta sklep začne veljati prvega dne naslednjega meseca po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 602-230/2005-34
Ljubljana, dne 21. novembra 2005
Županja
Mestne občine Ljubljana
Danica Simšič l.r.

AAA Zlata odličnost