Uradni list

Številka 111
Uradni list RS, št. 111/2005 z dne 13. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 111/2005 z dne 13. 12. 2005

Kazalo

4900. Sklep o javni razgrnitvi predloga občinskega lokacijskega načrta za območji P10-S8/2 in P10-S8/3 v naselju Zgornja Hajdina, stran 11970.

Na podlagi 31. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1) in 30. člena Statuta Občine Hajdina (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj: Občina Hajdina, št. 2/99, Uradni list RS, št. 109/99, 12/01, 90/02, 16/03, 49/05) je župan Občine Hajdina sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi predloga občinskega lokacijskega načrta za območji P10-S8/2
in P10-S8/3 v naselju Zgornja Hajdina
1.
Javno se razgrne predlog občinskega lokacijskega načrta za območji P10-S8/2 in P10-S8/3 v naselju Zgornja Hajdina, ki ga je pod številko 65-60-29-05, z datumom november 2005, izdelala družba Projekta inženiring Ptuj, d.o.o., iz Ptuja.
2.
Razgrnjeni predlog občinskega lokacijskega načrta obravnava poselitveni območji ob novem občinskem središču Občine Hajdina, s približno površino 3,88 ha in 0,32 ha. Načrt bo omogočil fazno izgradnjo družinskih stanovanjskih hiš, zanje potrebnih prometnih površin in komunalne opreme; na delu območja bo (zaradi varovanja kulturne dediščine) opredelil tudi zelene površine.
3.
Javna razgrnitev predloga občinskega lokacijskega načrta bo v prostorih Občine Hajdina, Zgornja Hajdina 45, 2288 Hajdina. Javna razgrnitev bo od 21. 12. 2005 do vključno 23. 1. 2006.
4.
V času javne razgrnitve bo javna obravnava predloga občinskega lokacijskega načrta izvedena v sredo, 11. 1. 2006, ob 16. uri, v prostorih Občine Hajdina.
5.
V času javne razgrnitve lahko vsi zainteresirani podajo pisne pripombe in predloge k razgrnjenemu predlogu občinskega lokacijskega načrta na naslov Skupna občinska uprava, Mestni trg 1, 2250 Ptuj, ali pa jih na sami razgrnitvi vpišejo v knjigo pripomb. Rok za dajanje pripomb poteče s potekom javne razgrnitve.
6.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in v Štajerskem Tedniku, Ptuj.
Št. 350-05-11/2005
Hajdina, dne 5. decembra 2005
Župan
Občine Hajdina
Radoslav Simonič l.r.

AAA Zlata odličnost