Uradni list

Številka 111
Uradni list RS, št. 111/2005 z dne 13. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 111/2005 z dne 13. 12. 2005

Kazalo

4887. Sklep o določitvi roka za vključitev Občine Štore v sistem enotnega upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi, stran 11951.

Na podlagi drugega odstavka 110.a člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) in v zvezi s 3. členom Pravilnika o nalaganju prostih denarnih sredstev posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov ter ožjih delov občin, ki so pravne osebe (Uradni list RS, št. 42/03 in 88/05), izdaja minister za finance
S K L E P
o določitvi roka za vključitev Občine Štore v sistem enotnega upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi
1
V sistem enotnega upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem enotnega zakladniškega računa, v skladu z 68. členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B), se s 15. decembrom 2005 vključi Občina Štore.
2
Pogodbe, ki jih je Občina Štore že sklenila za vezavo prostih denarnih sredstev, ostanejo v veljavi do izteka roka, za katerega so bile sklenjene.
3
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 473-14/2005/4
Ljubljana, dne 7. decembra 2005
EVA 2005-1611-0185
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost