Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2005 z dne 6. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2005 z dne 6. 12. 2005

Kazalo

4797. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Zagorje ob Savi, stran 11717.

Na podlagi 29. in 49. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, št. 45/94 – odl. US, št. 57/94 in 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 51/02, 108/03 – odl. US in 72/05), Uredbe o notranji organizaciji, sistematizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 58/03, 81/03, 109/03, 22/04, 43/04, 138/04, 36/05, 60/05 in 72/05) in 47. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni vestnik Zasavja, št. 13/03) je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 24. seji dne 24. 11. 2005 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah
Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Zagorje ob Savi
1. člen
V Odloku o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 43/04) se spremeni drugi odstavek 8. člena tako, da se glasi:
»Občinska uprava ima naslednje notranje organizacijske enote:
– oddelek za splošne zadeve,
– oddelek za gospodarske javne službe,
– oddelek za okolje in prostor,
– oddelek za družbene dejavnosti,
– oddelek za gospodarstvo,
– oddelek za javne finance.«
2. člen
Spremeni se 12. člen tako, da se glasi:
»Oddelek za družbene dejavnosti opravlja naloge, ki se nanašajo na:
– osnovno in glasbeno šolstvo,
– predšolsko vzgojo in varstvo,
– izobraževanje odraslih,
– šport,
– socialno varstvo,
– kulturo in knjižničarstvo,
– zdravstvo in lekarniška dejavnost,
– javna dela s področja družbenih dejavnosti,
– subvencije stanarin,
– organizacijo in izvedbo občinskih prireditev.«
3. člen
Spremeni se 13. člen tako, da se glasi:
»Oddelek za javne finance opravlja naloge, ki se nanašajo na:
– proračun in zaključni račun občine,
– premoženjsko bilanco občine,
– računovodske naloge za občinski proračun,
– občinske davke, takse in druge prihodke občine.«
4. člen
Doda se novi 13.a člen, ki se glasi:
»Oddelek za gospodarstvo opravlja naloge, ki se nanašajo na:
– gospodarstvo,
– statistične, evidenčne in analitične naloge za potrebe občine,
– turizem in trgovina,
– kmetijstvo,
– regionalni razvoj,
– natečaje in razpise za sofinanciranje in kreditiranje lokalnih projektov iz državnega proračuna in skladov ter skladov EU,
– državne pomoči.«
5. člen
Župan v roku enega meseca po sprejetju sprememb in dopolnitev tega odloka izda spremembe in dopolnitve Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest v Občinski upravi Občine Zagorje ob Savi, ki je podlaga za razporeditev delavcev na ustrezna delovna mesta.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 012-9/2004
Zagorje, dne 24. novembra 2005
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti