Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2005 z dne 6. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2005 z dne 6. 12. 2005

Kazalo

4795. Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcih Občine Trebnje, stran 11701.

Na podlagi 13. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/95 in 80/98) ter Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96), je Občinski svet Občine Trebnje na 20. seji občinskega sveta dne 22. 11. 2005 v zvezi s predlogom za povišanje cen programov v vrtcih ter določitvi dodatnih stroškov za otroke s posebnimi potrebami sprejel
S K L E P
o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov
v vrtcih Občine Trebnje
1. člen
Cene posameznih dnevnih programov (6–9 ur) predšolske vzgoje v vrtcih na območju Občine Trebnje znašajo:
+------------+------------+---------+--------------------------------------+
|VRTEC    |I. STAROSTNO|STAROSTNO|     II. STAROSTNO OBDOBJE    |
|      |  OBDOBJE |KOMBINIR.+------------+------------+------------+
|      | (1-3 let) | ODDELEK |  Homogen | Heterogen |  Homogen |
|      |      |     |odd. 3-4 let|odd. 3-6 let|odd. 4-6 let|
+------------+------------+---------+------------+------------+------------+
|Trebnje   | 94.347,00 |  –  | 75.350,00 | 71.972,00 | 66.225,00 |
+------------+------------+---------+------------+------------+------------+
|Mirna    | 102.054,00 |  –  |   –   | 72.417,00 |   –   |
+------------+------------+---------+------------+------------+------------+
|Mokronog  |   –   |68.558,00|   –   |      | 65,475,00 |
+------------+------------+---------+------------+------------+------------+
|Veliki Gaber| 93.233,00 |  –  |   –   |   –   | 65.262,00 |
+------------+------------+---------+------------+------------+------------+
|Šentrupert | 87.461,00 |  –  | 72.464,00 |   –   | 67.930,00 |
+------------+------------+---------+------------+------------+------------+
Staršem s stalnim prebivališčem v Občini Trebnje, ki imajo vključene otroke v VVE pri OŠ Mirna, se s 1. 1. 2006 obračuna cena za program I. starostnega obdobja v višini 95.000,00 SIT, razlika do izračunane višine 102.054,00 SIT pa se pokriva iz proračuna občine.
2. člen
Cene posameznih dnevnih programov (6–9 ur) predšolske vzgoje v vrtcih na območju Občine Trebnje, ki so predmet obračuna staršem in veljajo do 31. 12. 2005, znašajo:
+-----------+---------------+-------------+----------------------------------+
|VRTEC   | I. STAROSTNO | STAROSTNO |   II. STAROSTNO OBDOBJE    |
|      |  OBDOBJE  | KOMBINIR. +----------+-----------+-----------+
|      |  (1-3 let)  |  ODDELEK  | Homogen | Heterogen | Homogen |
|      |        |       | odd. 3-4 | odd. 3-6 | odd. 4-6 |
|      |        |       |  let  |  let  |  let  |
+-----------+---------------+-------------+----------+-----------+-----------+
|Trebnje  |  94.347,00  |   –   | 75.350,00| 71.972,00 | 66.225,00 |
+-----------+---------------+-------------+----------+-----------+-----------+
|Mirna   |  88.499,00  |   –   |   –  | 64.219,00 |   –   |
+-----------+---------------+-------------+----------+-----------+-----------+
|Mokronog  |    –    | 68.558,00 |   –  |      | 65,475,00 |
+-----------+---------------+-------------+----------+-----------+-----------+
|Veliki   |  88.499,00  |   –   |   –  |   –   | 65.262,00 |
|Gaber   |        |       |     |      |      |
+-----------+---------------+-------------+----------+-----------+-----------+
|Šentrupert |  87.461,00  |   –   | 72.464,00|   –   | 63.544,00 |
+-----------+---------------+-------------+----------+-----------+-----------+
3. člen
V primeru odsotnosti otroka iz vrtca se od cene programa odšteje znesek za neporabljena živila. Ta cena je podlaga za izračun plačila staršev in plačila razlike med ceno programa in plačilom staršev, ki ga krije občina zavezanka. Staršem se znesek za neporabljena živila začne odštevati prvi dan javljene odsotnosti vrtcu najkasneje do 8. ure zjutraj.
4. člen
Občina Trebnje zagotavlja do 31. 12. 2005 VVE pri Osnovni šoli Mirna, VVE pri Osnovni šoli dr. Pavla Lunačka Šentrupert in VVE pri Osnovni šoli Veliki Gaber poleg plačila razlike med plačilom staršev in cene programov iz 2. člena tega sklepa dodatna sredstva, ki so potrebna za pokrivanje dejanskih stroškov plač in se ne pokrijejo z izračunano ekonomsko ceno iz 1. člena tega sklepa.
5. člen
Dodatni stroški za otroka s posebnimi potrebami, vključeni v redne oddelke vrtcev v Občini Trebnje:
a) specialni pedagog 3.175,00 sit/uro,
b) višji stroški zaradi oblikovanja oddelka z manjšim številom otrok se izračunajo po naslednji formuli:
(cena programa na otroka brez stroška živil) x (povprečno število otrok v vseh istovrstnih oddelkih – dejansko število otrok v oddelku, v katerega je vključen otrok s posebnimi potrebami).
6. člen
Specialni pedagog, ki je v skladu s sprejetim občinskim sklepom, z dne 13. 6. 1996, zaposlen v VVZ Trebnje, pokriva do polne izkoriščenosti svojega delovnega časa v skladu s sistemizacijo delovnih mest v vrtcih Občine Trebnje potrebe za celo občino.
7. člen
Z uveljavitvijo tega sklepa prenehajo veljati sklepi o določitvi cen programov v vrtcih Občine Trebnje številka 380-05-3/2002, z dne 28. 3. 2003, sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcih občine Trebnje z dne 3. 7. 2002, razen njegova 2. točka, ki določa ceno bivanja otrok nad 9 ur dnevno, sklep št. 380-05-3/2004, z dne 12. 2. 2004, sklep o spremembi in dopolnitvi sklepa o določitvi vzgojno – varstvenih programov v vrtcih Občine Trebnje, z dne 11. 10. 2004 ter sklep o spremembi in dopolnitvi sklepa o določitvi cen vzgojno – varstvenih programov v vrtcih Občine Trebnje (II.), z dne 5. 5. 2005.
8. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 12. 2005, razen v VVE pri OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert se zaradi odprtje novega oddelka cena za I. starostno obdobje prične uporabljati s 1. oktobrom 2005.
Št. 380-05-06/2005
Trebnje, dne 23. novembra 2005
Župan
Občine Trebnje
Ciril Metod Pungartnik l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti