Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2005 z dne 6. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2005 z dne 6. 12. 2005

Kazalo

4778. Odlok o predkupni pravici Občine Komen, stran 11652.

Na podlagi 85. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03), 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo) ter 16. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 46/01) je Občinski svet Občine Komen na seji dne 29. 11. 2005 sprejel
O D L O K
o predkupni pravici Občine Komen
1. člen
S tem odlokom se določa območje predkupne pravice Občine Komen (v nadaljnjem besedilu: občina) kot predkupne upravičenke na nepremičninah na območju poselitve in na območju obstoječih oziroma predvidenih infrastrukturnih omrežij in objektov izven poselitvenih območij ali na delu teh območij.
2. člen
Občina lahko uveljavlja predkupno pravico na območjih poselitve, ki so določena s prostorskim aktom občine.
Za območje poselitve v prehodnem obdobju se do sprejetja prostorske strategije in prostorskega reda Občine Komen štejejo poselitvena območja naselij, ki so opredeljena z občinskim prostorskim planom – Dolgoročni družbeni plan občine Sežana za obdobje 1986–2000 (Uradni list SRS, št. 14/88), Družbeni plan občine Sežana za obdobje 1986–1990 (Uradni list SRS, št. 14/88), Odlok o uskladitvi dolgoročnega plana Občine Sežana za obdobje 1986–2000 z obveznimi prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana SR Slovenije za obdobje 1986–2000 (Uradne objave, št. 1/89), Odlok o uskladitvi družbenega plana občine Sežana za obdobje 1986-1990 z obveznimi prostorskimi sestavinami družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1986–1990 za področje cestnega omrežja (Uradne objave, št. 4/89), Sklep o spremembah in dopolnitvah dolgoročnega plana občine Sežana za obdobje 1986–2000 – dopolnjen 1989 (Uradne objave, št. 37/89), Sklep o uskladitvah, spremembah in dopolnitvah družbenega plana občine Sežana za obdobje 1986–1990 – dopolnjen 1989 (Uradne objave, št. 37/89), Sklep o spremembah in dopolnitvah dolgoročnega plana občine Sežana za obdobje 1986–2000 – dopolnjen 1992 (Uradne objave, št. 5/92), Sklep o spremembah in dopolnitvah družbenega plana občine Sežana za obdobje 1986–1990 – dopolnjen 1992 (Uradne objave, št. 5/92), Sklep o spremembah in dopolnitvah družbenega plana občine Sežana za obdobje 1986–1990 – dopolnjen 1993 (Uradne objave, št. 18/93), Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Komen v letu 1995 (Uradni list RS, št. 28/95), Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Sežana za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Sežana za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Občine Komen (Uradni list RS, št. 50/97), Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Sežana za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Sežana za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Občine Komen (Uradni list RS, št. 79/97), Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Sežana za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Sežana za obdobje 1986–1990, za območje Občine Komen, dopolnitev 2004 (Uradni list RS, št. 103/04);
Na tem območju lahko občina uveljavlja predkupno pravico, če je za nakup nepremičnine izkazan občinski javni interes.
3. člen
Izven poselitvenih območij iz 2. člena tega odloka lahko občina uveljavlja predkupno pravico na nepremičninah le v primerih, če je tam predvidena gradnja infrastrukturnih objektov in omrežij.
4. člen
Šteje se, da obstaja občinski javni interes, če občina nepremičnino potrebuje zlasti za naslednje namene:
1. izvedbo prostorskega akta;
2. gradnjo objektov in naprav gospodarske javne infrastrukture in objektov, ki služijo varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami;
3. gradnjo objektov za potrebe javne uprave in za potrebe izvajanja javnih služb na področju zdravstva, vzgoje, šolstva, kulture, znanosti in raziskovanja ter socialnega varstva;
4. gradnjo in nakup neprofitnih in profitnih stanovanj;
5. rekonstrukcijo poškodovanih, dotrajanih ali porušenih objektov iz druge do četrte točke tega člena;
6. za potrebe prenove območij;
7. za druge potrebe, predvidene v načrtu razvojnih programov občine ali načrtu nabav in gradenj.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 46000-04/05-3
Komen, dne 29. novembra 2005
Župan
Občine Komen
Uroš Slamič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti