Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2005 z dne 6. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2005 z dne 6. 12. 2005

Kazalo

4775. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Vzgojno-izobraževalnem zavodu OŠ Dolenjske Toplice, enota vrtec Gumbek, stran 11650.

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96, 44/00, 78/03 in 72/05), 7. člena Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96, 39/97 – odločba US, 1/98 – odločba US, 84/98, 44/00 – odločba US, 102/00, 111/00, 92/02 in 120/03), 16.a, 17. in 22. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03 in 77/05) in 7. člena Statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 47/99) je Občinski svet Občine Dolenjske Toplice na 19. redni seji dne 24. 11. 2005 sprejel
S K L E P
o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Vzgojno-izobraževalnem zavodu OŠ Dolenjske Toplice, enota vrtec Gumbek
1. člen
Cene programov v Vzgojno-izobraževalnem zavodu OŠ Dolenjske Toplice, enota vrtec Gumbek po posameznih programih znašajo mesečno:
               V SIT na otroka
– I. starostno obdobje      93.503,00
– II. starostno obdobje      76.805,00
– kombinirani oddelek       81.609,00
Stroški programa za otroke s posebnimi potrebami, ki so vključeni v redni oddelek vrtca, so sestavljeni iz cene programa, v katerega je vključen otrok, in dodatnih stroškov, ki izhajajo iz odločbe o usmeritvi (dodatna strokovna pomoč in stroški zaradi oblikovanja oddelka z manjšim številom otrok).
2. člen
Za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se cena programa zniža za stroške neporabljenih živil v sorazmernem deležu s plačilom določenim z odločbo o višini plačila za program vrtca. Mesečni znesek živil za otroke, upoštevan v cenah programov, znaša 8.140,00 SIT mesečno (370 SIT na dan). Tako znižana cena je podlaga za plačilo staršev in plačilo razlike med ceno programa in plačilom staršev, ki ga krije lokalna skupnost zavezanka.
3. člen
Starši otrok, za katere je Občina Dolenjske Toplice dolžna kriti del cene programa vrtca, lahko enkrat letno uveljavljajo dodatno olajšavo v primeru, ko gre za napovedano nepretrgano enomesečno odsotnost otroka. Plačilo staršev v tem primeru znaša 70% njim določenega prispevka plačila programa vrtca. O odsotnosti starši obvestijo vrtec 15 dni pred nastopom odsotnosti.
4. člen
Programi v vrtcu se izvajajo v trajanju 9 ur dnevno. Vsaka ura nad 9 ur prisotnosti otroka v vrtcu se obračuna v vrednosti 1.000,00 SIT.
5. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS, cene programov pa se uporabljajo od 1. 1. 2006 dalje.
6. člen
Z dnem veljavnosti tega sklepa preneha veljati sklep št. 032-01/253/05-06 z dne 24. 2. 2005.
Št. 032-01/ 2028/05-06
Dolenjske Toplice, dne 24. novembra 2005
Župan
Občine Dolenjske Toplice
Franc Vovk l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti