Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2005 z dne 6. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2005 z dne 6. 12. 2005

Kazalo

4774. Odlok o priznanjih Občine Dolenjske Toplice, stran 11649.

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 47/99) je Občinski svet Občine Dolenjske Toplice na 19. redni seji dne 24. 11. 2005 sprejel
O D L O K
o priznanjih Občine Dolenjske Toplice
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ureja podeljevanje priznanja Občine Dolenjske Toplice in določa pogoje ter postopek za podelitev tega priznanja.
2. člen
Priznanje Občine Dolenjske Toplice je grb Občine Dolenjske Toplice. Vsako leto Občina Dolenjske Toplice podeli le eno priznanje.
3. člen
Sredstva za izdelavo priznanja in priložnostnega darila se zagotovijo v občinskem proračunu.
4. člen
Organizacijska, strokovna in administrativna opravila v zvezi s podelitvijo priznanj Občine Dolenjske Toplice opravlja občinska uprava.
5. člen
Predlog za podelitev priznanja podajo fizične osebe, podjetja, zavodi, ožji deli občine in društva. Predloge za podelitev priznanja ne more vložiti župan Občine Dolenjske Toplice, člani Občinskega sveta Občine Dolenjske Toplice in člani delovnih teles Občinskega sveta Občine Dolenjske Toplice.
Predlogi se pričnejo zbirati na podlagi javnega poziva za zbiranje predlogov za priznanja Občine Dolenjske Toplice, ki je objavljen v občinskem glasilu in izobešen na občinski oglasni deski najkasneje do konca marca vsako leto. Predlog mora vsebovati tudi ime in priimek oziroma naziv predlagatelja.
6. člen
Priznanje iz drugega člena odloka podeljuje župan Občine Dolenjske Toplice enkrat letno na slavnostni seji občinskega sveta. Poleg podelitve priznanja župan z imenom in priimkom oziroma nazivom naznani predlagatelja.
II. OBLIKOVANJE IN POTRDITEV PREDLOGOV
7. člen
Predloge za podelitev priznanja obravnava Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki izdela tudi končni predlog za podelitev priznanja.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja posreduje končni predlog s kratkimi obrazložitvami za odločanje občinskemu svetu.
Občinski svet odloča le o potrditvi oziroma zavrnitvi končnega predloga. V primeru zavrnitve končnega predloga se postopek oblikovanja končnega predloga ponovi.
III. DOLOČBE O PRIZNANJU
8. člen
Grb Občine Dolenjske Toplice se podeljuje občanom Občine Dolenjske Toplice, ki dosežejo pomembnejše uspehe na gospodarskem, kulturnem, športnem, vzgojno-izobraževalnem, humanitarnem, kulturnem, prosvetnem, literarnem in znanstvenem področju.
Grb Občine Dolenjske Toplice se lahko podeli tudi zaslužnim posameznikom, podjetjem, zavodom ter organizacijam in društvom, ki dosežejo izredne uspehe na področjih, na katerih delujejo in s tem bistveno pripomorejo k ugledu občine.
Grb Občine Dolenjske Toplice obsega skulpturo grba Občine Dolenjske Toplice in priložnostno darilo.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
10. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 096- 2032/05-03
Dolenjske Toplice, dne 24. novembra 2005
Župan
Občine Dolenjske Toplice
Franc Vovk l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti