Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2005 z dne 29. 11. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2005 z dne 29. 11. 2005

Kazalo

4684. Odlok o dopolnitvi Odloka o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov v Občini Šentjur pri Celju, stran 11508.

Na podlagi 9. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) in 15. člena Statuta Občine Šentjur pri Celju (Uradni list RS, št. 40/99 in 1/02) je Občinski svet Občine Šentjur na 22. redni seji dne 10. novembra 2005 sprejel
O D L O K
o dopolnitvi Odloka o razglasitvi kulturnih
in zgodovinskih spomenikov v Občini Šentjur
pri Celju
1. člen
Dopolni se Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov v Občini Šentjur pri Celju (Uradni list RS, št. 47/96 in 57/98, 65/02), tako da se dodatno razglasijo:
– arheološki spomenik v 5. členu,
– umetnostna in arhitekturna spomenika v 6. členu,
– etnološka spomenika v 7. členu,
– zgodovinski spomeniki v 8. členu in
– tehniški spomenik v 8.a členu
2. člen
Tako se v 5. člen doda nova točka, ki se glasi:
3. Prapretno – arheološko najdišče Gradec, EŠD: 14250, parc. št. 868/4 (del), 868/5 (del), k.o. Prapretno.
3. člen
Tako se v 6. členu pod točko č. dodata novi točki, ki se glasita:
11. Rifnik – Urlebova kapela, Rifnik 7, EŠD: 18994, parc. št. 235/1, k.o. Rifnik,
12. Loka pri Žusmu – Kapela pri hiši Loka pri Žusmu št. 98, EŠD: 20720, parc. št. *9/5, k.o. Loka pri Žusmu.
4. člen
Tako se v 7. členu dodata novi točki, ki se glasita:
53. Kostrivnica – Cerkvenikova gorca, EŠD: 20978, parc.št. *113, k.o. Kalobje,
54. Kostrivnica – Jurekova gorca, EŠD: 20798, parc. št. 563/3, k.o. Kalobje.
5. člen
Tako se v 8. členu dodajo nove toče, ki se glasijo:
2. Planina pri Sevnici – Rojstna hiša Ane Wambrechtsammer, EŠD: 15613, parc. št. 64/4, k.o.
Planina,
3. Hruševec – Rojstna hiša Franja Malgaja, EDŠ: 15614, parc. št. *72, k.o. Krajnčica,
4. Cerovec – Partizanska bolnišnica Zima, EŠD: 15615, parc. št. 91/2, k.o.Primož,
5. Javoršica – Partizanska bolnišnica R6, EŠD: 15616, parc. št. 490/12, k.o. Loka pri Žusmu.
6. člen
Tako se v točki 8.a doda nova točka, ki se glasi:
2. Železniška postaja Šentjur, EŠD 20721, parc. št. 1342/1, 1342/4, 1342/5, 1342/6, 1344/1, 1352, 1353, k.o. Šentjur pri Celju.
7. člen
Sestavni del tega odloka so strokovne osnove Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Celje, kjer je razviden opis in valorizacija, varstveni režim in kartna priloga.
8. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 004-8/2005-240
Šentjur, dne 10. novembra 2005
Župan
Občine Šentjur
mag. Štefan Tisel l.r.

AAA Zlata odličnost