Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2005 z dne 25. 11. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2005 z dne 25. 11. 2005

Kazalo

4636. Ugotovitev Volilne komisije Občine Ljutomer, stran 11381.

Ob upoštevanju ugotovitvenega sklepa Občinskega sveta Občine Ljutomer, da je Mariji Gjerkeš Dogonik, roj. 26. 3. 1941, stanujoči Aškerčeva ulica 1, Ljutomer, na podlagi 37.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US: U-I-13/94-65, 45/94 – odl. US: U-I-144/94-18, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US: U-I-285/94-105, 63/95, 73/95 – odl. US: U-I-304/94-9, 9/96 – odl. US: U-I-264/95-7, 39/96 – odl. US: U-I-274-95, 44/96 – odl. US: U-I-98/95, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US: U-I-39/95, 74/98, 12/99 – skl. US: U-I-4/99, 36/99 – odl. US: U-I-313/96, 59/99 – odl. US: U-I-4/99, 70/00, 94/00 – skl. US: U-I-305-98-14, 100/00 – skl. US: U-I-186/00-10, 28/01 – odl. US: U-I-416/98-38, 87/01, 16/02 – skl. US: U-I-33/02-7, 51/02, 108/03 – odl. US: U-I-186/00-21, 77/04 – odl. US: U-I-111/04-21, 72/05) prenehal mandat članice Občinskega sveta Občine Ljutomer, ker je odstopila, je Volilna komisija Občine Ljutomer, na podlagi 30. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95 – skl. US: U-I-213/95, 70/95, 20/98 – odl. US: U-I-283/94, 51/02, 11/03 – odl. US: U-I-417/02-7, 73/03 – odl. US: U-I-346/02-13, 72/05, 72/05)
u g o t o v i l a,
da je mandat člana Občinskega sveta Občine Ljutomer prešel na naslednjega kandidata z liste Demokratične stranke upokojencev Slovenije, DESUS v I. volilni enoti, to je: Ciril Tarča, roj. 20. 9. 1942, stanujoč Spodnji Kamenščak 28, Ljutomer.
Kandidat je dne 2. 11. 2005 podal izjavo, da sprejema funkcijo člana Občinskega sveta Občine Ljutomer za pre­ostanek mandatne dobe.
Št. 00607-00001/2005-AŽ
Ljutomer, dne 10. novembra 2005
Predsednik
Volilne komisije Občine Ljutomer:
Oton Nemec, univ. dipl. prav., l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti