Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2005 z dne 25. 11. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2005 z dne 25. 11. 2005

Kazalo

4631. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preimenovanju, razdružitvi in združitvi naselij v Občini Litija, stran 11378.

Na podlagi 8. člena Zakona o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 5/80, 42/86, 8/90-ZSDZ), Pravilnika o določanju imen naselij in ulic ter o označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 11/80; Uradni list RS, št. 58/92 – odločba US) in 16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04) je Občinski svet Občine Litija na 5 izredni seji dne 21. 11. 2005 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o preimenovanju, razdružitvi in združitvi naselij v Občini Litija
1. člen
V Odloku o preimenovanju, razdružitvi in združitvi naselij v Občini Litija (Uradni list RS, št. 67/95) se v desetem odstavku 1. člena odloka doda nov stavek, ki se glasi:
»Del naselja Zagorica (št. naselja 165), ki je v veljavnih prostorskih aktih Občine Litija po osnovni namenski rabi opredeljeno kot območje proizvodnih dejavnosti, se razdruži od naselja Zagorica in se priključi naselju Breg pri Litiji (št. naselja 4).«.
2. člen
Spremenjene meje med naseljema Breg pri Litiji in Zagorica so razvidne v grafičnem prikazu Registra območij teritorialnih enot v merilu 1:5000, ki ga vodi Območna geodetska uprava Ljubljana, pisarna Litija.
3. člen
V delu naselja, ki se pripoji naselju Breg pri Litiji, se izvede preoštevilčba obstoječe hišne številke v skladu z veljavnimi predpisi.
4. člen
Območna geodetska uprava Ljubljana, pisarna Litija, izvede vse potrebne spremembe v evidencah hišnih številk in registru teritorialnih enot ter izdela seznam sprememb o oštevilčbi objektov.
5. člen
Območna geodetska uprava Ljubljana, pisarna Litija, naroči tablico s hišno številko za stavbo, ki se pripoji naselju Breg pri Litiji in je že dosedaj bila evidentirana v evidenci hišnih številk. Stroške za izdelavo tablice s hišno številko plača Občina Litija. Evidentiranje in oštevilčbo ostalih, dosedaj v evidenci hišnih številk neevidentiranih stavb, naročijo in plačajo lastniki stavb.
6. člen
Lastniki oziroma uporabniki oštevilčenih stavb morajo namestiti nove hišne tablice najkasneje v 30 dneh po prejemu obvestila, da je tablica izdelana. Stare tablice lahko ostanejo nameščene največ eno leto po namestitvi nove tablice.
7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 713-55/2005
Litija, dne 21. novembra 2005
Župan
Občine Litija
Mirko Kaplja l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti