Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2005 z dne 25. 11. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2005 z dne 25. 11. 2005

Kazalo

4628. Sklep o določitvi stroškov živil, rezervacij in rezervacij za primer bolezni v VVE Občine Gorenja vas – Poljane, stran 11377.

Na podlagi 17. in 18. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05) in 16. člena Statuta Občine Gorenja vas – Poljane (UVG, št. 22/99, Uradni list RS, št. 80/01) je Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane na 20. redni seji dne 17. 11. 2005 sprejel
S K L E P
o določitvi stroškov živil, rezervacij in rezervacij za primer bolezni v VVE Občine
Gorenja vas – Poljane
1. člen
Dnevni strošek živil za otroke v VVE znaša 375 SIT na dan.
2. člen
Starši otrok, za katere je Občina Gorenja vas – Poljane po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje, lahko uveljavljajo rezervacijo enkrat letno, kateri koli mesec v letu, in sicer za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj en mesec, in so jo dolžni vrtcu pisno sporočiti najkasneje en teden pred prvim dnem odsotnosti otroka iz vrtca. Starši plačajo rezervacijo v višini 60% zneska, določenega z odločbo o višini plačila za program vrtca.
3. člen
Starši lahko uveljavljajo rezervacijo tudi v primeru, ko gre za neprekinjeno odsotnost otroka nad 30 dni zaradi bolezni, vendar le na podlagi zdravniškega potrdila.
4. člen
Starši otrok iz drugih občin za katere Občina Gorenja vas – Poljane ni dolžna kriti dela cene programa, lahko uveljavljajo rezervacijo, če občina, ki jim je po predpisih dolžna kriti razliko do cene programa, pisno soglaša, da bo v tem primeru pokrila razliko med plačilom rezervacije in cene programa.
5. člen
Z uveljavitvijo tega sklepa prenehata veljati 30. in 34. člen Pravilnika o načinu in kriterijih za sprejem otrok v vrtec in obračunavanju oskrbnin v VVE Zala Gorenja vas in Agata Poljane.
6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporabljati pa se začne s 1. 11. 2005.
Št. 0200-642-15/05
Gorenja vas, dne 17. novembra 2005
Župan
Občine Gorenja vas – Poljane
Jože Bogataj l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti