Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2005 z dne 25. 11. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2005 z dne 25. 11. 2005

Kazalo

4603. Sklep o določitvi cen programov storitev v Javnem vzgojno varstvenem zavodu – Vrtec Benedikt, stran 11333.

Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o vrtcih – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 100/05), 3. člena Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96, 1/98, 84/98, 102/00, 111/00, 92/02 in 120/03) in 15. člena Statuta Občine Benedikt (Uradni list RS, št. 19/99) je Občinski svet Občine Benedikt na 21. seji dne 16. 11. 2005 sprejel
S K L E P
o določitvi cen programov storitev v Javnem
vzgojno varstvenem zavodu – Vrtec Benedikt
I.
Določi se enotna cena programa storitev v Javnem vzgojno varstvenem zavodu – Vrtec Benedikt, in sicer 66.701,00 SIT mesečno ter določi cena za poldnevni program 85% cene programa storitev.
Tisti starši, ki so oproščeni plačila cene programa storitev v celoti, morajo plačati minimalni prispevek v višini 10% veljavne cene programa.
II.
Za dneve odsotnosti otroka, se staršem za vsak dan odsotnosti zniža prispevek za stroške neporabljenih živil od prvega dne odsotnosti dalje, kolikor je odsotnost sporočena do 8. ure vzgojiteljici oziroma pomočnici vzgojiteljice, ki je prisotna v skupini.
Rezervacijo lahko starši uveljavljajo v mesecu juliju in avgustu, in sicer za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj en in največ dva meseca (od prvega dne v mesecu do zadnjega dne v mesecu). Starši so dolžni rezervacijo pisno napovedati en teden pred prvim dnem odsotnosti otroka. V izjemnih primerih je rezervacija dovoljena v preostalih mesecih, pri daljši odsotnosti otroka, zaradi bolezni, katero starši izkazujejo z zdravniškim potrdilom. Starši plačajo rezervacijo 50% cene prispevka starša.
III.
Staršem, ki zamujajo z dvigom otrok iz vrtca izven obratovalnega časa vrtca, to je po 16.30, se zaračuna vsaka začeta zamudna ura v višini 1.000,00 SIT.
IV.
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi cen programov storitev v Javnem vzgojno varstvenem zavodu – Vrtec Benedikt, št. 64002-004/2004-5 z dne 26. 1. 2005 (Uradni list RS, št. 16/05).
IV.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 12. 2005.
Št. 64002-004/2004-10
Benedikt, dne 17. novembra 2005
Župan
Občine Benedikt
Milan Gumzar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti