Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2005 z dne 25. 11. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2005 z dne 25. 11. 2005

Kazalo

4589. Sklep o javni razgrnitvi Predloga državnega lokacijskega načrta za oskrbni center ob avtocestnem odseku Slivnica–Pesnica, stran 11299.

Na podlagi prvega odstavka 31. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1) minister za okolje in prostor sprejme
S K L E P
o javni razgrnitvi Predloga državnega lokacijskega načrta za oskrbni center ob avtocestnem odseku Slivnica–Pesnica
I.
Minister za okolje in prostor odreja javno razgrnitev:
1. Predloga državnega lokacijskega načrta za oskrbni center ob avtocestnem odseku Slivnica–Pesnica, ki ga je pod številko naloge 5677, novembra 2005 izdelal Ljubljanski urbanistični zavod d.d., Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: državni lokacijski načrt);
2. povzetka za javnost;
3. Poročila o vplivih na okolje za oskrbni center ob avtocestnem odseku Slivnica–Pesnica, ki ga je pod številko projekta PVO-065/05, oktobra 2005 izdelal Imos Geateh d.o.o. Ljubljana, ter
4. drugih strokovnih podlag, na katerih temeljijo rešitve državnega lokacijskega načrta.
II.
Gradivo iz prejšnje točke bo od 5. decembra 2005 do 4. januarja 2006 javno razgrnjeno:
– na Ministrstvu za okolje in prostor, Direktoratu za prostor, Uradu za prostorski razvoj, Dunajska 21, Ljubljana,
– v prostorih Zavoda za prostorsko načrtovanje Mestne občine Maribor, Grajska ulica 7/II, Maribor in
– v prostorih Mestne četrti Brezje–Dogoše–Zrkovci, Na trati 2, Maribor.
Javna obravnava bo potekala v torek, 13. decembra 2005 s pričetkom ob 17. uri v prostorih gasilskega doma Dogoše, Dupleška cesta 237, Dogoše.
III.
Med javno razgrnitvijo in obravnavo lahko k razgrnjenemu predlogu državnega lokacijskega načrta dajo pripombe in predloge vsi zainteresirani organi, organizacije in posamezniki. Pripombe in predloge se lahko do 4. januarja 2006 dajo pisno na mestih javne razgrnitve kot zapis v knjigo pripomb in predlogov, na sami javni obravnavi ali se pošljejo na elektronski naslov gp.mop@gov.si, pri čemer se v rubriki »zadeva« navede ključne besede »OC ob AC odseku Slivnica–Pesnica«.
O pripombah in predlogih, danih med javno razgrnitvijo, odloči pripravljavec državnega lokacijskega načrta po predhodnem mnenju pobudnika izdelave državnega lokacijskega načrta.
IV.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor (www.gov.si/upr) ter na krajevno običajen način v časopisu Večer.
Št. 35008-6/2005-BP
Ljubljana, dne 15. novembra 2005
EVA 2005-2511-0270
Janez Podobnik l.r.
Minister
za okolje in prostor

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti