Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2005 z dne 25. 11. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2005 z dne 25. 11. 2005

Kazalo

4586. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o kakovosti jajc, stran 11297.

Na podlagi drugega odstavka 37. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02 – ZDU-1, 58/02 – ZMR-1 in 45/04 – ZdZPKG) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v soglasju z ministrom za zdravje
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvi Pravilnika
o kakovosti jajc
1. člen
V Pravilniku o kakovosti jajc (Uradni list RS, št. 33/04 in 62/04 – popr.) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
“1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa podrobnosti za izvedbo Uredbe Sveta (EGS) št. 1907/1990 z dne 26. junija 1990 o določenih tržnih standardih za jajca (UL L št. 173 z dne 6. 7. 1990, str. 5, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1907/1990) in Uredbe Komisije (EGS) št. 2295 z dne 23. decembra 2003 o uvedbi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 1907/90 o določenih tržnih standardih za jajca (UL L št. 340 z dne 24. 12. 2003, str. 16, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: Uredba 2295/2003).”.
2. člen
V 3., 4., 5., 6. in 7. členu se besedilo “Uredba Sveta (EGS) št. 1907/1990 z vsemi spremembami” v vseh sklonih spremeni tako, da se glasi: “Uredba 1907/1990” v ustreznih sklonih in besedilo “Uredba Komisije (EGS) št. 2295/2003 z vsemi spremembami“ v vseh sklonih se spremeni tako, da se glasi: “Uredba 2295/2003” v ustreznih sklonih.
3. člen
Za 2. členom se doda nov 2.a člen, ki se glasi:
“2.a člen
(žigosanje jajc)
Proizvajalcem jajc, ki imajo 50 ali manj kokoši nesnic, ni treba žigosati jajc v skladu s prvim a odstavkom 7. člena Uredbe 1907/1990, če se ta jajca prodajajo na lokalni javni tržnici na področju proizvodnje in sta na prodajnem mestu označena ime in naslov proizvajalca.”.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 324-01-24/2005
Ljubljana, dne 27. oktobra 2005
EVA 2005-2311-0229
Marija Lukačič l.r.
Ministrica za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
 
Soglašam!
Andrej Bručan l.r.
Minister za zdravje

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti