Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2005 z dne 25. 11. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2005 z dne 25. 11. 2005

Kazalo

4584. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Bohinj (2004–2013), stran 11296.

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl.US, 56/99 – ZON, 67/02 – ZG-A in 110/02 – ZGO-1) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Bohinj (2004–2013)
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Bohinj (2004–2013), št. 02-11/04 z dne 22. aprila 2005, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2004 do 31. decembra 2013 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Bled.
2. člen
Gozdnogospodarska enota Bohinj, ki meri 16.852,93 ha, se nahaja v Gozdnogospodarskem območju Bled, v občinah Bohinj in Bled, oziroma v katastrskih občinah Bohinjska Bela, Gorjuše, Bohinjska Češnjica, Bohinjska Srednja vas, Studor, Savica, Bohinjska Bistrica, Nomenj in Nemški Rovt.
3. člen
V gozdnogospodarski enoti Bohinj je s 1. januarjem 2004 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
A) lastništvo: 59,22% zasebnih gozdov, 33,97% gozdov drugih pravnih oseb, 4,11% državnih gozdov in 2,7% občinskih gozdov;
B) površina: 10.681,41 ha, od katere je 4.337,23 ha varovalnih gozdov, 3.919,9 ha gozdov s posebnim namenom, v katerih so gozdnogospodarski ukrepi dovoljeni, 2.321,15 ha večnamenskih gozdov in 103,13 ha gozdov s posebnim namenom, v katerih gozdnogospodarski ukrepi niso dovoljeni;
C) lesna zaloga: 237,1 m3/ha, od tega 156,6 m3/ha iglavcev in 80,6 m3/ha listavcev;
D) tekoči letni prirastek: 4,66 m3/ha, od tega 3,1 m3/ha iglavcev in 1,56 m3/ha listavcev.
4. člen
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Bohinj (2004–2013) je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta Gozdnogospodarskega območja Bled, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2001 do 31. decembra 2010, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov ter pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Bohinj določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom,
– proizvodne funkcije na površini 6.327,37 ha,
– ekološke funkcije na površini 6.313,1 ha ter
– socialne funkcije na površini 3.314,57 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Bohinj (2004–2013) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Bohinj za obdobje od 1. januarja 2004 do 31. decembra 2013 določeni naslednji ukrepi:
– najvišji možni posek v višini 229.347 m3, od tega 159.422 m3 iglavcev in 69.925 m3 listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na površini 521,1 ha,
– nega mlajšega drogovnjaka na površini 154,59 ha,
– varstvena dela, potrebna za zaščito pred divjadjo, in sicer zaščita s premazom vršičkov na površini 126,64 ha ter zaščita s 12.020 tulci.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Bohinj (2004–2013) so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh gospodarskih razredov in odsekov.
6. člen
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Bohinj v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2013 se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi, določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Bohinj (2004–2013).
7. člen
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Bohinj (2004–2013) je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Bled, Ljubljanska cesta 19, Bled, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Bohinj, Grajska cesta 10, Bohinjska Bistrica, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 58, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Bohinj (2004–2013).
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-02-5/2001/8
Ljubljana, dne 9. novembra 2005
EVA 2005-2311-0112
Marija Lukačič l.r.
Ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti