Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2005 z dne 25. 11. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2005 z dne 25. 11. 2005

Kazalo

4583. Pravilnik o spremembah Pravilnika o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, stran 11223.

Na podlagi 61. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B), drugega odstavka 27. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 25/05 – uradno prečiščeno besedilo in 96/05 – ZRTVS-1) in drugega odstavka 73. člena Zakona o plačilnem prometu (Uradni list RS, št. 105/04 – uradno prečiščeno besedilo in 100/05 – odl. US) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov
1. člen
V Pravilniku o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov (Uradni list RS, št. 141/04) se Osnovni seznam podračunov JFP tipa A nadomesti z novim Osnovnim seznamom podračunov JFP skupine A, ki je priloga tega pravilnika in njegov sestavni del.
2. člen
Dopolnilni seznam podračunov JFP tipa A se nadomesti z novim Dopolnilnim seznamom podračunov JFP skupine A, ki je priloga tega pravilnika in njegov sestavni del.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 420-01-39/2004/39
Ljubljana, dne 7. novembra 2005
EVA 2005-1611-0160
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost