Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2005 z dne 25. 11. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2005 z dne 25. 11. 2005

Kazalo

4578. Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja visokega šolstva, znanosti in tehnologije v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov, stran 11197.

Na podlagi 74. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo in 93/05), za izvajanje 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo) ter 3. in 4. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05 in 103/05), izdaja minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
P R A V I L N I K
o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja visokega šolstva, znanosti in tehnologije v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
1. člen
(1) Ta pravilnik določa uvrstitve delovnih mest direktorjev s področja visokega šolstva, znanosti in tehnologije v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov, določenih v Prilogi II Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05 in 103/05, v nadaljnjem besedilu: uredba).
(2) Uvrstitve iz prejšnjega odstavka so izvedene na podlagi kriterijev, določenih v prilogi IV uredbe, ter metodologije iz 6. člena uredbe.
2. člen
(1) Uvrstitve v plačne razrede se izvedejo za vsako delovno mesto direktorja znotraj posameznega tipa oseb javnega prava.
(2) Uvrstitve delovnih mest direktorjev po posameznih tipih oseb javnega prava so naslednje:
Dejavnost: VISOKO ŠOLSTVO IN RAZISKOVALNA DEJAVNOST
Tip osebe javnega prava: članica univerze oz. druga članica univerze
Razpon plačnega razreda: 49-55
+------+-----------------------------------+-------+---------------+--------+
|ŠIFRA | NAZIV PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA  | ŠIFRA | IME DELOVNEGA | PLAČNI |
| PU |                  | DM  |   MESTA   | RAZRED |
+------+-----------------------------------+-------+---------------+--------+
|63126 |UNIVERZA V MARIBORU, ŠTUDENTSKI  |B019303|Dekan/direktor |  51  |
|   |DOMOVI               |    |ČUDČU     |    |
+------+-----------------------------------+-------+---------------+--------+
|66150 |Univerza na Primorskem, Fakulteta |B019303|Dekan/direktor |  51  |
|   |za humanistične študije Koper   |    |ČUDČU     |    |
+------+-----------------------------------+-------+---------------+--------+
|66150 |Univerza na Primorskem, Fakulteta |B019303|Dekan/direktor |  52  |
|   |za management Koper        |    |ČUDČU     |    |
+------+-----------------------------------+-------+---------------+--------+
|66150 |Univerza na Primorskem, Pedagoška |B019303|Dekan/direktor |  51  |
|   |fakulteta Koper          |    |ČUDČU     |    |
+------+-----------------------------------+-------+---------------+--------+
|66150 |Univerza na Primorskem, Turistica |B019303|Dekan/direktor |  52  |
|   |- Visoka šola za turizem Portorož |    |ČUDČU     |    |
+------+-----------------------------------+-------+---------------+--------+
|66150 |Univerza na Primorskem, Visoka   |B019303|Dekan/direktor |  51  |
|   |šola za zdravstvo Izola      |    |ČUDČU     |    |
+------+-----------------------------------+-------+---------------+--------+
|66150 |Univerza na Primorskem,      |B019303|Dekan/direktor |  52  |
|   |Znanstveno-raziskovalno središče  |    |ČUDČU     |    |
|   |Koper               |    |        |    |
+------+-----------------------------------+-------+---------------+--------+
|66150 |Univerza na Primorskem, Primorski |B019303|Dekan/direktor |  51  |
|   |inštitut za naravoslovne in    |    |ČUDČU     |    |
|   |tehnične vede Koper        |    |        |    |
+------+-----------------------------------+-------+---------------+--------+
|66150 |Univerza na Primorskem, Študentski |B019303|Dekan/direktor |  49  |
|   |domovi               |    |ČUDČU     |    |
+------+-----------------------------------+-------+---------------+--------+
|70629 |UNIVERZA V LJUBLJANI, VISOKA ŠOLA |B019303|Dekan/direktor |  54  |
|   |ZA ZDRAVSTVO            |    |ČUDČU     |    |
+------+-----------------------------------+-------+---------------+--------+
|70637 |UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA |B019303|Dekan/direktor |  52  |
|   |SOCIALNO DELO           |    |ČUDČU     |    |
+------+-----------------------------------+-------+---------------+--------+
|70645 |UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA |B019303|Dekan/direktor |  53  |
|   |UPRAVO               |    |ČUDČU     |    |
+------+-----------------------------------+-------+---------------+--------+
|70670 |UNIVERZA V LJUBLJANI, PEDAGOŠKA  |B019303|Dekan/direktor |  53  |
|   |FAKULTETA V LJUBLJANI       |    |ČUDČU     |    |
+------+-----------------------------------+-------+---------------+--------+
|70688 |UNIVERZA V LJUBLJANI, AKADEMIJA ZA |B019303|Dekan/direktor |  52  |
|   |GLASBO               |    |ČUDČU     |    |
+------+-----------------------------------+-------+---------------+--------+
|70696 |UNIVERZA V LJUBLJANI, AKADEMIJA ZA |B019303|Dekan/direktor |  52  |
|   |LIKOVNO UMETNOST          |    |ČUDČU     |    |
+------+-----------------------------------+-------+---------------+--------+
|70700 |UNIVERZA V LJUBLJANI, AKADEMIJA ZA |B019303|Dekan/direktor |  52  |
|   |GLEDALIŠČE, RADIO, FILM IN     |    |ČUDČU     |    |
|   |TELEVIZIJO             |    |        |    |
+------+-----------------------------------+-------+---------------+--------+
|70726 |UNIVERZA V LJUBLJANI, FILOZOFSKA  |B019303|Dekan/direktor |  54  |
|   |FAKULTETA             |    |ČUDČU     |    |
+------+-----------------------------------+-------+---------------+--------+
|70734 |UNIVERZA V LJUBLJANI, PRAVNA    |B019303|Dekan/direktor |  53  |
|   |FAKULTETA             |    |ČUDČU     |    |
+------+-----------------------------------+-------+---------------+--------+
|70742 |UNIVERZA V LJUBLJANI, BIOTEHNIŠKA |B019303|Dekan/direktor |  55  |
|   |FAKULTETA             |    |ČUDČU     |    |
+------+-----------------------------------+-------+---------------+--------+
|70750 |UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA |B019303|Dekan/direktor |  54  |
|   |STROJNIŠTVO            |    |ČUDČU     |    |
+------+-----------------------------------+-------+---------------+--------+
|70769 |UNIVERZA V LJUBLJANI, VETERINARSKA |B019303|Dekan/direktor |  53  |
|   |FAKULTETA             |    |ČUDČU     |    |
+------+-----------------------------------+-------+---------------+--------+
|70777 |Univerza v Ljubljani, TEOLOŠKA   |B019303|Dekan/direktor |  51  |
|   |FAKULTETA             |    |ČUDČU     |    |
+------+-----------------------------------+-------+---------------+--------+
|70785 |UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA |B019303|Dekan/direktor |  52  |
|   |ARHITEKTURO            |    |ČUDČU     |    |
+------+-----------------------------------+-------+---------------+--------+
|70793 |UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA |B019303|Dekan/direktor |  54  |
|   |KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO   |    |ČUDČU     |    |
+------+-----------------------------------+-------+---------------+--------+
|70807 |UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA |B019303|Dekan/direktor |  53  |
|   |FARMACIJO             |    |ČUDČU     |    |
+------+-----------------------------------+-------+---------------+--------+
|70815 |UNIVERZA V LJUBLJANI,       |B019303|Dekan/direktor |  54  |
|   |NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA   |    |ČUDČU     |    |
+------+-----------------------------------+-------+---------------+--------+
|70823 |UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA |B019303|Dekan/direktor |  54  |
|   |DRUŽBENE VEDE           |    |ČUDČU     |    |
+------+-----------------------------------+-------+---------------+--------+
|70831 |UNIVERZA V LJUBLJANI, MEDICINSKA  |B019303|Dekan/direktor |  55  |
|   |FAKULTETA             |    |ČUDČU     |    |
+------+-----------------------------------+-------+---------------+--------+
|70840 |UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA |B019303|Dekan/direktor |  54  |
|   |ŠPORT               |    |ČUDČU     |    |
+------+-----------------------------------+-------+---------------+--------+
|70858 |UNIVERZA V LJUBLJANI, EKONOMSKA  |B019303|Dekan/direktor |  54  |
|   |FAKULTETA             |    |ČUDČU     |    |
+------+-----------------------------------+-------+---------------+--------+
|70866 |UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA |B019303|Dekan/direktor |  54  |
|   |ELEKTROTEHNIKO           |    |ČUDČU     |    |
+------+-----------------------------------+-------+---------------+--------+
|70874 |UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA |B019303|Dekan/direktor |  53  |
|   |RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO    |    |ČUDČU     |    |
+------+-----------------------------------+-------+---------------+--------+
|70882 |UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA |B019303|Dekan/direktor |  54  |
|   |GRADBENIŠTVO IN GEODEZIJO     |    |ČUDČU     |    |
+------+-----------------------------------+-------+---------------+--------+
|70890 |UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA |B019303|Dekan/direktor |  53  |
|   |MATEMATIKO IN FIZIKO        |    |ČUDČU     |    |
+------+-----------------------------------+-------+---------------+--------+
|70904 |Univerza v Mariboru, Ekonomsko -  |B019303|Dekan/direktor |  53  |
|   |poslovna fakulteta         |    |ČUDČU     |    |
+------+-----------------------------------+-------+---------------+--------+
|70904 |Univerza v Mariboru, Fakulteta za |B019303|Dekan/direktor |  54  |
|   |elektrotehniko, računalništvo in  |    |ČUDČU     |    |
|   |informatiko            |    |        |    |
+------+-----------------------------------+-------+---------------+--------+
|70904 |Univerza v Mariboru, Fakulteta za |B019303|Dekan/direktor |  52  |
|   |gradbeništvo            |    |ČUDČU     |    |
+------+-----------------------------------+-------+---------------+--------+
|70904 |Univerza v Mariboru, Fakulteta za |B019303|Dekan/direktor |  52  |
|   |kemijo in kemijsko tehnologijo   |    |ČUDČU     |    |
+------+-----------------------------------+-------+---------------+--------+
|70904 |Univerza v Mariboru, Fakulteta za |B019303|Dekan/direktor |  53  |
|   |organizacijske vede        |    |ČUDČU     |    |
+------+-----------------------------------+-------+---------------+--------+
|70904 |Univerza v Mariboru, Fakulteta za |B019303|Dekan/direktor |  54  |
|   |strojništvo            |    |ČUDČU     |    |
+------+-----------------------------------+-------+---------------+--------+
|70904 |Univerza v Mariboru, Pedagoška   |B019303|Dekan/direktor |  54  |
|   |fakulteta             |    |ČUDČU     |    |
+------+-----------------------------------+-------+---------------+--------+
|70904 |Univerza v Mariboru, Pravna    |B019303|Dekan/direktor |  52  |
|   |fakulteta             |    |ČUDČU     |    |
+------+-----------------------------------+-------+---------------+--------+
|70904 |Univerza v Mariboru, Fakulteta za |B019303|Dekan/direktor |  52  |
|   |kmetijstvo             |    |ČUDČU     |    |
+------+-----------------------------------+-------+---------------+--------+
|70904 |Univerza v Mariboru, Visoka    |B019303|Dekan/direktor |  52  |
|   |zdravstvena šola          |    |ČUDČU     |    |
+------+-----------------------------------+-------+---------------+--------+
|70904 |Univerza v Mariboru, Fakulteta za |B019303|Dekan/direktor |  51  |
|   |policijsko - varnostne vede    |    |ČUDČU     |    |
+------+-----------------------------------+-------+---------------+--------+
|70904 |Univerza v Mariboru, Medicinska  |B019303|Dekan/direktor |  51  |
|   |fakulteta             |    |ČUDČU     |    |
+------+-----------------------------------+-------+---------------+--------+
|70904 |Univerza v Mariboru, Fakulteta za |B019303|Dekan/direktor |  51  |
|   |logistiko             |    |ČUDČU     |    |
+------+-----------------------------------+-------+---------------+--------+
|70920 |UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA |B019303|Dekan/direktor |  53  |
|   |POMORSTVO IN PROMET        |    |ČUDČU     |    |
+------+-----------------------------------+-------+---------------+--------+
|72079 |UNIVERZA V MARIBORU, UNIVERZITETNA |B019303|Dekan/direktor |  52  |
|   |KNJIŽNICA MARIBOR         |    |ČUDČU     |    |
+------+-----------------------------------+-------+---------------+--------+
Tip osebe javnega prava: samostojni visokošolski zavod
Razpon plačnega razreda: 45-55
+-------+---------------------------+-------+------------------+------------+
| ŠIFRA |  NAZIV PRORAČUNSKEGA  | ŠIFRA |  IME DELOVNEGA |  PLAČNI  |
|  PU |     UPORABNIKA    |  DM |    MESTA   |  RAZRED  |
+-------+---------------------------+-------+------------------+------------+
|70912 |POLITEHNIKA NOVA GORICA  |B017305|Dekan/direktor  |   55   |
|    |              |    |SVZ        |      |
+-------+---------------------------+-------+------------------+------------+
Tip osebe javnega prava: javni raziskovalni zavod/javni infrastrukturni zavod
Razpon plačnega razreda: 50-57
+------+-------------------------------------+--------+------------+--------+
| ŠIFRA|  NAZIV PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA  | ŠIFRA |  IME   | PLAČNI |
| PU |                   |  DM  | DELOVNEGA | RAZRED |
|   |                   |    |  MESTA  |    |
+------+-------------------------------------+--------+------------+--------+
|72591 |DOM PODIPLOMCEV IN GOSTUJOČIH    |B017370 |Direktor  |  50  |
|   |PROFESORJEV LJUBLJANA        |    |JRZ/JIZ   |    |
+------+-------------------------------------+--------+------------+--------+
|34436 |INŠTITUT ZA KOVINSKE MATERIALE IN  |B017370 |Direktor  |  55  |
|   |TEHNOLOGIJE             |    |JRZ/JIZ   |    |
+------+-------------------------------------+--------+------------+--------+
|34452 |KEMIJSKI INŠTITUT          |B017370 |Direktor  |  57  |
|   |                   |    |JRZ/JIZ   |    |
+------+-------------------------------------+--------+------------+--------+
|34460 |NACIONALNI INŠTITUT ZA BIOLOGIJO   |B017370 |Direktor  |  55  |
|   |                   |    |JRZ/JIZ   |    |
+------+-------------------------------------+--------+------------+--------+
|34479 |INŠTITUT ZA HIDRAVLIČNE RAZISKAVE  |B017370 |Direktor  |  53  |
|   |LJUBLJANA              |    |JRZ/JIZ   |    |
+------+-------------------------------------+--------+------------+--------+
|34541 |AKADEMSKA IN RAZISKOVALNA MREŽA   |B017370 |Direktor  |  52  |
|   |SLOVENIJE              |    |JRZ/JIZ   |    |
+------+-------------------------------------+--------+------------+--------+
|34576 |ZAVOD ZA GRADBENIŠTVO SLOVENIJE   |B017370 |Direktor  |  55  |
|   |                   |    |JRZ/JIZ   |    |
+------+-------------------------------------+--------+------------+--------+
|34606 |PEDAGOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA     |B017370 |Direktor  |  52  |
|   |                   |    |JRZ/JIZ   |    |
+------+-------------------------------------+--------+------------+--------+
|34614 |INŠTITUT ZA EKONOMSKA RAZISKOVANJA, |B017370 |Direktor  |  52  |
|   |LJUBLJANA              |    |JRZ/JIZ   |    |
+------+-------------------------------------+--------+------------+--------+
|34630 |INŠTITUT ZA NARODNOSTNA VPRAŠANJA  |B017370 |Direktor  |  52  |
|   |                   |    |JRZ/JIZ   |    |
+------+-------------------------------------+--------+------------+--------+
|34673 |GEOLOŠKI ZAVOD SLOVENIJE       |B017370 |Direktor  |  54  |
|   |                   |    |JRZ/JIZ   |    |
+------+-------------------------------------+--------+------------+--------+
|34690 |INSTITUT INFORMACIJSKIH ZNANOSTI   |B017370 |Direktor  |  53  |
|   |                   |    |JRZ/JIZ   |    |
+------+-------------------------------------+--------+------------+--------+
|34720 |INŠTITUT ZA NOVEJŠO ZGODOVINO    |B017370 |Direktor  |  52  |
|   |LJUBLJANA              |    |JRZ/JIZ   |    |
+------+-------------------------------------+--------+------------+--------+
|34738 |ZNANSTVENORAZISKOVALNI CENTER    |B017370 |Direktor  |  56  |
|   |SLOVENSKE AKADEMIJE ZNANOSTI IN   |    |JRZ/JIZ   |    |
|   |UMETNOSTI              |    |      |    |
+------+-------------------------------------+--------+------------+--------+
|34770 |GOZDARSKI INŠTITUT SLOVENIJE     |B017370 |Direktor  |  53  |
|   |                   |    |JRZ/JIZ   |    |
+------+-------------------------------------+--------+------------+--------+
|34789 |URBANISTIČNI INŠTITUT REPUBLIKE   |B017370 |Direktor  |  52  |
|   |SLOVENIJE              |    |JRZ/JIZ   |    |
+------+-------------------------------------+--------+------------+--------+
|34819 |TEKSTILNI INŠTITUT MARIBOR      |B017370 |Direktor  |  50  |
|   |                   |    |JRZ/JIZ   |    |
+------+-------------------------------------+--------+------------+--------+
|34827 |KMETIJSKI INŠTITUT SLOVENIJE     |B017370 |Direktor  |  56  |
|   |                   |    |JRZ/JIZ   |    |
+------+-------------------------------------+--------+------------+--------+
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne z dnem začetka uporabe uredbe.
Št. 0071-7/2005
Ljubljana, dne 21. novembra 2005
EVA 2005-3211-0077
dr. Jure Zupan l.r.
Minister
za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo

AAA Zlata odličnost