Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2005 z dne 25. 11. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2005 z dne 25. 11. 2005

Kazalo

4570. Sklep o opravljanju železniškega prometa med stavko, stran 11135.

Na podlagi 15. člena Zakona o stavki (Uradni list SFRJ, št. 23/91) in v zvezi s 7. členom Zakona o železniškem prometu (Uradni list RS, št. 26/05 – uradno prečiščeno besedilo in 29/05 – odločba US) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P
o opravljanju železniškega prometa
med stavko
I.
POTNIŠKI PROMET
1. Vlaki v mednarodnem in notranjem potniškem prometu
V času stavke se opravljajo železniške prometne storitve v potniškem prometu v obsegu in na način, določen v Dogovoru o opravljanju železniškega prometa med stavko, z dne 17. 12. 1999.
V okviru dogovora iz prejšnjega odstavka se opravljajo tudi komercialne storitve za potrebe potniškega prometa.
Vsi vlaki, ki so pričeli vožnjo pred začetkom stavke, vozijo po veljavnem voznem redu do končnih postaj.
II.
TOVORNI PROMET
1. Mednarodni tovorni promet
Med stavko vozijo vsi vlaki za prevoz blaga v mednarodnem prometu. Za mednarodni promet se štejejo blago in vozna sredstva, ki se prevažajo v mednarodnem prometu.
Za zagotovitev prevoza v mednarodnem prometu vozijo tudi potrebni priključni vlaki ter vlaki, določeni za odvoz tega tovora s postaj do postaje, in potrebni vlaki za izmenjavo tovora mednarodnih tovornih vlakov.
2. Notranji tovorni promet
Zagotavljati se morajo vsa dela in naloge za prevoz živine, hitro pokvarljivega blaga in nevarnih snovi.
3. Obseg opravljanja dela v tovornem prometu
Za tovorni promet se opravljajo dela in naloge v naslednjem obsegu:
– vračanje praznih vagonov železnici lastnici po RIV,
– zagotovitev prevoza praznih vagonov tudi v sestavi naloženega bruta (mešani vlaki),
– dostava voz na nakladanje/razkladanje,
– komercialno-manipulativna opravila za prevzem/predajo pošiljk strankam,
– sestava/razstava in vožnja vlakov,
– tehnični in komercialni pregled vlakov,
– sestava potrebnih dokumentov za vožnjo vlaka in odprava vlaka v skladu z voznim redom in predpisi, ki zagotavljajo varnost prometa.
Vsi vlaki, ki so začeli vožnjo pred začetkom stavke, vozijo po veljavnem voznem redu do končnih postaj.
III.
DELOVANJE SLUŽB ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI IN UREJENOSTI ŽELEZNIŠKEGA PROMETA
Za zagotovitev varnega in urejenega prometa vlakov, ki vozijo med stavko, morajo delovati naslednje naprave, objekti in postroji:
– vozna sredstva,
– vse telekomunikacijske naprave,
– signalno varnostne naprave in naprave za zavarovanje nivojskih prehodov,
– elektronapajalne postaje in napajanje vozne mreže za električno vleko ter oskrba dizelskih voznih sredstev z gorivom,
– proge in progovne naprave,
– računalniški sistem za načrtovanje, vodenje in spremljanje prometa in transporta,
– dostava voznih sredstev na in iz vzdrževanja.
Opravljati se morajo vsa nujna intervencijska dela na napravah, objektih in postrojih iz prejšnjega odstavka, če na njih pride do motenj ali napak ali drugih izrednih dogodkov.
IV.
NADZOR NAD OPRAVLJANJEM PROMETA
Med stavko morata biti zagotovljeni nadzorna in operativna služba.
V.
Poslovodstvo Holdinga Slovenske železnice, d.o.o., zagotovi izvajanje tega sklepa vključno z določitvijo seznama vlakov, ki vozijo med stavko.
VI.
Ta sklep velja za čas stavke Sindikata železniškega prometa Slovenije, napovedane z dopisom št. 1122/05 z dne 18. 10. 2005 in št. 1246/2005 z dne 15. 11. 2005.
V času veljavnosti tega sklepa se ne uporabljajo določbe Dogovora o upravljanju železniškega prometa med stavko, z dne 17. 12. 1999, ki so v nasprotju s tem sklepom.
VII.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 10103-4/2005/5
Ljubljana, dne 24. novembra 2005
EVA 2005-2411-0115
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti