Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2005 z dne 21. 11. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2005 z dne 21. 11. 2005

Kazalo

4551. Odredba o prepovedi prometa na cestah v Republiki Sloveniji, stran 11008.

Na podlagi drugega odstavka 115. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 97/05 – uradno prečiščeno besedilo) in 26. člena Zakona o prevozu nevarnega blaga (Uradni list RS, št. 79/99, 96/02, 2/04 in 101/05) izdaja minister za notranje zadeve
O D R E D B O
o prepovedi prometa na cestah
v Republiki Sloveniji
1. člen
S to odredbo se na cestah v Republiki Sloveniji prepoveduje promet:
1. tovornih vozil in skupin vozil, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg;
2. vozil in skupin vozil, ki so daljša od 14 metrov, traktorjev, motokultivatorjev, delovnih strojev, vprežnih vozil in vozil, s katerimi se kandidati za voznike učijo vožnje;
3. vseh vozil, ki prevažajo nevarno blago v cestnem prometu.
2. člen
Za vozila iz prejšnjega člena je prepovedan promet v ponedeljek, 5. decembra 2005, od 7. do 11. ure.
Za vozila iz 3. točke prejšnjega člena velja na cestah iz 6., 7., 8. in 9. točke 3. člena te odredbe poleg prepovedi iz prejšnjega odstavka tudi prepoved prometa od ponedeljka, 5. decembra 2005, od 13. ure, do torka, 6. decembra, do 14. ure.
Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena prepoved prometa na cestah iz 1., 2., 3. in 4. točke 3. člena te odredbe ne velja za vozila in skupine vozil, katerih največja dovoljena masa ne presega 7.500 kg.
3. člen
Prepoved prometa iz prejšnjega člena velja na naslednjih javnih cestah:
1. A2 Kranj (vzhod) – Ljubljana (Šentvid);
2. R 211 Kranj (Labore) – Jeprca – Ljubljana (Šentvid);
3. G 8 Ljubljana (Šentvid) – Ljubljana (obvoznica);
4. Celovška cesta od križišča z obvoznico do križišča s Tivolsko cesto (križišče Delavski dom);
5. Tivolska cesta od križišča s Celovško cesto (križišče Delavski dom) do križišča z Dunajsko cesto (križišče Bavarski dvor);
6. Dunajska cesta od križišča s Tivolsko cesto (križišče Bavarski dvor) do križišča z Linhartovo cesto;
7. Linhartova cesta od križišča z Dunajsko cesto do križišča s Topniško ulico;
8. Topniška ulica od križišča z Linhartovo cesto do križišča z Vilharjevo cesto;
9. Vilharjeva cesta od križišča s Topniško ulico do križišča z Dunajsko cesto.
4. člen
Prepoved prometa iz 2. člena te odredbe ne velja za vozila, če je vožnja potrebna:
1. zaradi reševanja človeških življenj;
2. zaradi preprečitve ali odprave neposredne nevarnosti za ljudi;
3. zaradi preprečitve ali odprave velike materialne škode ali onesnaženja okolja;
4. zaradi vleke ali odvoza vozila, ki zaradi okvare ne more nadaljevati vožnje in je ustavljeno na vozišču, ali je ustavljeno na delu ceste izven vozišča in s tem ovira ali ogroža promet. Vleko ali odvoz lahko v tem primeru opravi le za to dejavnost registrirana fizična ali pravna oseba, vendar le do najbližjega mesta, primernega za izločitev vozila;
5. za reportažna vozila radijskih in televizijskih medijev, če je to v interesu obveščanja javnosti;
6. za dostavo naftnih derivatov na bencinske servise.
5. člen
Prepoved prometa po tej odredbi ne velja za vozila s prednostjo.
6. člen
Če prenehajo razlogi, zaradi katerih velja prepoved prometa, lahko policisti dovolijo promet vozil iz 1. člena že pred iztekom roka iz 2. člena te odredbe.
7. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 549903/2005/1 (212-7)
Ljubljana, dne 16. novembra 2005
EVA 2005-1711-0056
Dragutin Mate l.r.
Minister
za notranje zadeve