Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2005 z dne 21. 11. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2005 z dne 21. 11. 2005, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

4541. Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (uradno prečiščeno besedilo) (ZPIZ-1-UPB3)

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

4542. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Hrvaški
4543. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Turčiji
4544. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Azerbajdžan
4545. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Tuniziji
4546. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Hrvaški

MINISTRSTVA

4547. Pravilnik o veterinarskih pogojih ob uvozu in tranzitu parkljarjev
4548. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Predmeja (2004–2013)
4549. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o strokovnih komisijah
4550. Odločbo o podelitvi statusa društva v javnem interesu
4551. Odredba o prepovedi prometa na cestah v Republiki Sloveniji

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4552. Poročilo o gibanju plač za september 2005

OBČINE

Žalec

4553. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta industrijskega območja SIP Šempeter
4554. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
4555. Odlok o oskrbi s pitno vodo ter odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih ter padavinskih voda
4556. Pravilnik o merilih za dodelitev finančnih sredstev iz proračunske rezerve
4557. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o štipendiranju dijakov in študentov v Občini Žalec
AAA Zlata odličnost