Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2005 z dne 15. 11. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2005 z dne 15. 11. 2005

Kazalo

4425. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu prodaje državnega finančnega in stvarnega premoženja za leti 2004 in 2005 (OdPDFSP0405-C), stran 10689.

Na podlagi prvega odstavka 80.č člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 in 110/02 – ZJU) in tretjega odstavka 108. člena ter prvega odstavka 171. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 35/02 in 60/04) je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 28. oktobra 2005 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu prodaje državnega finančnega in stvarnega premoženja za leti 2004 in 2005 (OdPDFSP0405-C)
1.
V Odloku o programu prodaje državnega finančnega in stvarnega premoženja za leti 2004 in 2005 (Uradni list RS, št. 130/03, 86/04 in 37/05) se v 3. poglavju I. dela besedilo prvega odstavka spremeni tako, da se glasi:
»Prodaja stvarnega premoženja v lasti države se načrtuje v okvirni ocenjeni vrednosti v okvirni ocenjeni vrednosti 7.397.093.905,29 SIT v letu 2004 in 8.564.178.290,02 SIT v letu 2005.«.
2.
Tabela v Prilogi »Državno stvarno premoženje, namenjeno prodaji ali drugi obliki razpolaganja v letih 2004 in 2005« se za leto 2005 spremeni in dopolni tako, kot je prikazano v Prilogi »Dopolnitev programa prodaje državnega stvarnega premoženja, namenjenega prodaji ali drugi obliki razpolaganja v letu 2005«, ki je sestavni del tega odloka.
3.
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 411-01/02-73/12
Ljubljana, dne 28. oktobra 2005
EPA 450-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

AAA Zlata odličnost