Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2005 z dne 10. 11. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2005 z dne 10. 11. 2005

Kazalo

4390. Sklep o javni razgrnitvi odloka o lokacijskem načrtu Slovenske Konjice center vzhod, stran 10598.

Na podlagi 31. in 77. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr.), 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/02, 51/02, 72/05) in 27. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 31/99, 19/01, 100/02) je župan Občine Slovenske Konjice dne 3. 11. 2005 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi odloka o lokacijskem načrtu Slovenske Konjice center vzhod
I.
Javno se razgrne odlok o lokacijskem načrtu Slovenske Konjice center vzhod, ki ga je na podlagi programa priprave št. 350-05-0003/2005-200 z dne 31. 3. 2005 izdelalo podjetje RC – planiranje d.o.o. Celje pod št. 107/2005, julij 2005.
II.
Predlog iz 1. točke tega sklepa bo na vpogled vsak dan v prostorih Občine Slovenske Konjice, Stari trg 29, soba št. 39, in v prostorih Krajevne skupnosti Slovenske Konjice ob sredah med 16. in 18. uro.
Javna razgrnitev traja 30 dni od veljave sklepa.
III.
V času javne razgrnitve lahko zainteresirani vpišejo svoje pripombe in predloge k osnutku odloka v knjigo pripomb, ki bo na mestu javne razgrnitve, ali pa jih pismeno posredujejo Občini Slovenske Konjice.
Rok za pripombe in predloge poteče trideseti dan po javni razgrnitvi.
Prav tako bo v času javne razgrnitve organizirana javna obravnava, ki bo v sredo 30. novembra 2005 ob 15. uri v sejni sobi I Občine Slovenske Konjice.
IV.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-05-0003/2005-200
Slovenske Konjice, dne 3. novembra 2005
Župan
Občine Slovenske Konjice
Janez Jazbec l.r.

AAA Zlata odličnost