Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2005 z dne 10. 11. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2005 z dne 10. 11. 2005

Kazalo

4373. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o spremembah v javnem podjetju Energetika Celje, d.o.o., stran 10582.

Na podlagi 17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00 in 108/01) je Mestni svet Mestne občine Celje na seji dne 25. 10. 2005 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o spremembah v javnem podjetju Energetika Celje, d.o.o.
1. člen
V Odloku o spremembah v javnem podjetju Energetika Celje, d.o.o. (Uradni list RS, št. 89/00, 117/00 in 46/01) se 6. člen spremeni, kot sledi:
Vrstica:
E/40.103  Druga proizvodnja elektrike, se nadomesti z:
E/40.111  Proizvodnja električne energije v HE
E/40.112  Proizvodnja električne energije v TE in JE
E/40.113  Druga proizvodnja električne energije
E/40.120  Prenos električne energije
E/40.131  Distribucija električne energije
 
Vrstica:
E/40.200  Oskrba s plinastimi gorivi po plinovodni mreži,
      se nadomesti z:
E/40.210  Proizvodnja plina
E/40.221  Distribucija plinastih goriv po plinovodni mreži
E/40.222  Trgovanje s plinastimi gorivi po plinovodni
      mreži
 
Vrstica:
K/72.400  Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami,
      se nadomesti z:
K/72.100  Svetovanje o računalniških napravah
K/72.210  Razvoj in založba programskih paketov
K/72.230  Oskrba z računalniškimi programi in svetovanje
K/72.300  Obdelava podatkov
K/72.400  Omrežne podatkovne storitve
K/72.500  Vzdrževanje in popravila pisarniških in
      računalniških strojev ter računalniških naprav
K/72.600  Druge računalniške dejavnosti
 
Doda se nova zadnja vrstica:
0/90.022  Dejavnost deponij, sežiganje in drugi načini
      odstranjevanja trdnih odpadkov.
2. člen
Ta sprememba Odloka začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 31000-2/2005
Celje, dne 25. oktobra 2005
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

AAA Zlata odličnost