Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2005 z dne 10. 11. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2005 z dne 10. 11. 2005

Kazalo

4359. Odločba o soglasju k ustanovitvi ustanove USTANOVA FUNDACIJA SAMOROG.SI, stran 10564.

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve izdaja na podlagi 3. in 12. člena Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo) v upravni zadevi izdaje soglasja k aktu o ustanovitvi ustanove USTANOVA FUNDACIJA SAMOROG.SI, s sedežem v Ljubljani, Parmova ulica 51, naslednjo
O D L O Č B O
S to odločbo se daje soglasje k Aktu o ustanovitvi ustanove USTANOVA FUNDACIJA SAMOROG.SI sestavljen v obliki notarskega zapisa opr. št. SV 981/05 z dne 6. 9. 2005, s katerim sta ustanovitelja:
– Maja Mramor, roj. 5. 7. 1972, iz Ljubljane, Jakopičeve ulice 13 in
– Aleksander Mayer, roj. 28. 9. 1967, iz Dragomerja, Pot na Polane 30
ustanovila ustanovo z imenom: USTANOVA FUNDACIJA SAMOROG.SI, s sedežem: Parmova ulica 51, Ljubljana.
Namen ustanove je splošnokoristen, saj je ustanovljena z namenom delovanja na področju zbiranja dobrodelnih sredstev, ki so potrebna za dvigovanje kvalitete življenja, in sicer predvsem z naslednjimi cilji:
– pospeševanje dajanja socialne pomoči,
– svetovanje na področju dvigovanja kvalitete življenja,
– izobraževanje in štipendiranje pomoči potrebnim osebam,
– dajanje pomoči (materialne in finančne) takšnim osebam,
– organiziranje dobrodelnih prireditev z namenom zbiranja sredstev za pomoč tem osebam,
– pomoč pri izobraževanju oseb, ki nimajo lastnih sredstev,
– organiziranje izletov in potovanj za socialno ogrožene,
– pomoč in spodbujanje športne dejavnosti,
– dajanje pomoči družinam, invalidom, otrokom sirotam,
– razdeljevanje sredstev osebam in organizacijam za dobrodelne namene.
Ustanovitveno premoženje znaša 100.000,00 SIT.
Člani prve uprave so: Maja Mramor, Aleksander Mayer in Uroš Mramor.
Oseba, pooblaščena za zastopanje ustanove, je predsednica prve uprave Maja Mramor.
Št. 01704-26/2005-03
Ljubljana, dne 25. oktobra 2005
mag. Janez Drobnič l.r.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve

AAA Zlata odličnost