Uradni list

Številka 98
Uradni list RS, št. 98/2005 z dne 7. 11. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 98/2005 z dne 7. 11. 2005

Kazalo

4331. Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o sprejetju programa komunalnega opremljanja zemljišča v območju zazidalnega načrta VS 9/10 Škofljica, morfološki enoti 1A in 2B, stran 10228.

Na podlagi 141. člena Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 08/03, 55/03 in 58/03) in na podlagi 1. in 17. člena Navodila o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 4/99) ter skladno s 16. členom Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, 47/99 in naslednji) je Občinski svet Občine Škofljica na 22. redni seji dne 27. 9. 2005 sprejel
S K L E P
o spremembi in dopolnitvi Sklepa o sprejetju programa komunalnega opremljanja zemljišča v območju zazidalnega načrta VS 9/10 Škofljica, morfološki enoti 1A in 2B
1. člen
V Sklepu o sprejetju programa komunalnega opremljanja zemljišča v območju zazidalnega načrta VS 9/10 Škofljica, morfološki enoti 1A in 2B (Uradni list RS, št. 101/04), se za 1. členom doda nov 2. člen, ki se glasi:
»Spremeni se terminski plan opremljanja stavbnih zemljišč območja urejanja VS 9/19 Škofljica, ki se podaljša do 31. 12. 2010.«.
2. člen
Za novim 2. členom se doda nov 3. člen, ki se glasi:
»Občina Škofljica si pridržuje pravico do spremembe terminskega plana izgradnje komunalnega opremljanja, kolikor bo prišlo do nepredvidenih zaostankov pri pridobivanju zemljišč in prilivih finančnih sredstev.«.
3. člen
Ostali členi se preštevilčijo.
4. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati osmi dan po objavi.
Št. 01506-11/2005
Škofljica, dne 27. oktobra 2005
Župan
Občine Škofljica
dr. Jože Jurkovič l.r.

AAA Zlata odličnost