Uradni list

Številka 98
Uradni list RS, št. 98/2005 z dne 7. 11. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 98/2005 z dne 7. 11. 2005

Kazalo

4324. Odredba o razporeditvi polnega delovnega časa, poslovnega časa ter uradnih ur v Občinski upravi Občine Slovenska Bistrica, stran 10224.

Na podlagi 49. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 ter vse nadaljnje spremembe in dopolnitve), 21. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95, 72/99, 65/02) in Uredbe o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 20/05) izdajam
O D R E D B O
o razporeditvi polnega delovnega časa, poslovnega časa ter uradnih ur v Občinski upravi Občine Slovenska Bistrica
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S to uredbo se določa razporeditev in trajanje polnega delovnega časa, poslovnega časa ter uradnih ur v Občinski upravi Občine Slovenska Bistrica.
V odredbi uporabljeni izrazi župan, direktor občinske uprave in drugi izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
II. DELOVNI ČAS IN URADNE URE
1. Delovni čas
2. člen
Občinska uprava posluje pet dni v tednu, in sicer v ponedeljek, torek, sredo, četrtek in petek.
V primerih, ko je to potrebno zaradi potreb delovnega procesa v občinski upravi ali za zagotovitev boljše organizacije dela ali zaradi organiziranja uradnih ur za stranke ali zaradi dela v izjemnih okoliščinah, lahko župan ali po njegovem pooblastilu direktor občinske uprave za posamezno delovno mesto ali skupino zaposlenih, razporedi delovni čas tudi drugače kot je določeno v prvem odstavku 3. člena te odredbe.
3. člen
Delovni čas v občinski upravi traja:
– v ponedeljek, torek in četrtek od 7. do 15. ure,
– v sredo od 7. do 17. ure in
– v petek od 7. do 13. ure.
4. člen
Delo preko polnega delovnega časa (nadurno delo), se sme odrediti pod pogoji, določenimi z zakonom.
Nadurno delo odredi direktor občinske uprave s pismenim sklepom praviloma vnaprej. Če zaradi narave dela oziroma nujnosti naloge to ni možno, se lahko nadurno delo odredi ustno, pisni sklep pa se izda naknadno, najkasneje do konca delovnega tedna po opravljenem nadurnem delu.
Nadurno delo lahko traja na teden največ 8 ur, maksimalno število nadur v posameznem mesecu je 20 ur oziroma na leto 180 ur. Opravljeno nadurno delo se delavcu izplača ob mesečni plači, delavec pa lahko nadure koristi v obliki prostih ur oziroma celodnevne odsotnosti.
2. Uradne ure
5. člen
Uradne ure so namenjene poslovanju s strankami.
Uradne ure se praviloma določajo v okviru delovnega časa občinske uprave.
6. člen
Uradne ure za neposredno poslovanje občinske uprave s strankami na sedežu Občine Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica 10, Slovenska Bistrica so:
– v ponedeljek od 8. do 12. ure in od 13. do 15. ure,
– v sredo od 8. do 12. ure in od 13. do 17. ure,
– v petek od 8. do 13. ure.
7. člen
Uradne ure po telefonu in elektronskih medijih se zagotavljajo vsak dan v času uradnih ur.
V času uradnih ur po telefonu mora biti zagotovljeno delovanje vseh notranjih organizacijskih enot organa in zagotovljena prisotnost javnih uslužbencev, tako da je strankam omogočeno urejanje zadev na vseh področjih dela organa oziroma območne enote organa.
8. člen
Obisk pri županu je potrebno predhodno najaviti v tajništvu občinske uprave.
9. člen
Zadnji delovni dan pred prazniki oziroma dela prostem dnevu se delovni čas in uradne ure zaključijo ob 13. uri.
10. člen
Razporeditev delovnega časa in uradnih ur v Občinski upravi občine Slovenska Bistrica mora biti označena na vidnem mestu v poslovnih prostorih Občinske uprave Občine Slovenska Bistrica.
III. KONČNA DOLOČBA
11. člen
Ta odredba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 20/1539/2005
Slovenska Bistrica, dne 2. novembra 2005
Županja
Občine Slovenska Bistrica
Irena Majcen, univ. dipl. inž. agr., l.r.

AAA Zlata odličnost