Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2005 z dne 4. 11. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2005 z dne 4. 11. 2005

Kazalo

4264. Sklep o spremembah Sklepa o ocenjevanju izgub iz kreditnega tveganja bank in hranilnic, stran 10132.

Na podlagi 74. in 92. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 104/04 – uradno prečiščeno besedilo) ter prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 58/02 in 85/02) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o spremembah Sklepa o ocenjevanju izgub iz kreditnega tveganja bank in hranilnic
1. točka
V Sklepu o ocenjevanju izgub iz kreditnega tveganja bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 67/05) se v prvem odstavku 10. točke za besedo »skupinah« postavi pika in črta nadaljnje besedilo.
V drugem odstavku 10. točke se za besedo »skupine« postavi pika in črta nadaljnje besedilo.
2. točka
V prvem odstavku 11. točke se besedilo »potrebe skupinske oslabitve oziroma oblikovanja rezervacij razvrstijo v skupine od A do E« nadomesti z besedilom »izračun odbitne postavke od temeljnega kapitala po 21. in 22. točki tega sklepa razvrstijo v skupine od A do P«.
3. točka
V drugem odstavku 17. točke se za besedo »postavkah« črta besedilo », razvrščenih v skupine A, B, C, D in E,«.
V tretjem odstavku 17. točke se za besedo »skupino« črta besedilo »A, B, C, D ali E«.
4. točka
V tretjem odstavku 18. točke se za besedo »upošteva« doda besedilo »prvovrstna zavarovanja iz prvega odstavka 12. točke tega sklepa,«.
5. točka
V tretjem odstavku 19. točke se za besedo »upošteva« doda besedilo »prvovrstna zavarovanja iz prvega odstavka 12. točke tega sklepa,«.
6. točka
V 21. točki se črta tretji odstavek.
7. točka
V točki 22 se besedilo »pri izračunu izgube iz naslova kreditnega tveganja na podlagi skupinskega ocenjevanja« nadomesti z besedilom »za namen izračuna odbitne postavke od temeljnega kapitala pri skupinskem ocenjevanju«.
8. točka
Črta se 23. točka.
9. točka
Ta sklep začne veljati 1. januarja 2006.
Ljubljana, dne 3. novembra 2005
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Mitja Gaspari l.r.

AAA Zlata odličnost