Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2005 z dne 18. 10. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2005 z dne 18. 10. 2005

Kazalo

4011. Pravilnik o spremembah Pravilnika o določanju plač, plačil za opravljanje funkcije in drugih prejemkov funkcionarjev, članov nadzornega odbora in delovnih teles Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi ter predstavnikov ustanovitelja v organih upravljanja javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je občina Zagorje ob Savi, stran 9615.

Na podlagi 3. člena Zakona o funkcionarjih v državnih organih (Uradni list RS, št. 30/90, 18/91, 22/91, 2/91-I in 4/93), 4. In 11. člena Zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94 in 36/96), 34.a in 100.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve) ter 16. in 24. člena statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni vestnik Zasavja, št. 13/03) je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 23. seji dne 6. 10. 2005 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o določanju plač, plačil za opravljanje funkcije in drugih prejemkov funkcionarjev, članov nadzornega odbora in delovnih teles Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi ter predstavnikov ustanovitelja v organih upravljanja javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Občina Zagorje ob Savi
1. člen
V Pravilniku o določanju plač, plačil za opravljanje funkcije in drugih prejemkov funkcionarjev, članov nadzornega odbora in delovnih teles Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi ter predstavnikov ustanovitelja v organih upravljanja javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Občina Zagorje ob Savi (Uradni vestnik Zasavja, št. 4/03) se tretji odstavek 5. člena spremeni tako, da se glasi:
»Če župan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada del plače oziroma nagrade v višini 50% plače, ki bi jo prejemal, če bi funkcijo opravljal poklicno, vendar brez dodatka za vrednotenje delovne dobe.«.
2. člen
Spremeni se 8. člen tako, da se glasi:
»Plačilo za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana znaša 32% plače župana, vendar brez dodatka za vrednotenje delovne dobe.«.
3. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 012-8/2002
Zagorje ob Savi, 6. oktobra 2005
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti