Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2005 z dne 18. 10. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2005 z dne 18. 10. 2005

Kazalo

3999. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju z zapuščenimi vozili v Občini Ravne na Koroškem, stran 9601.

Na podlagi 21. člena in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 51/02) in Statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 39/99), 15., 16. in 244. člena Zakona o varnosti cestnega prometa uradno prečiščeno besedilo, (Uradni list RS, št. 51/05) je Občinski svet Občine Ravne na Koroškem na 22. seji dne 4. 7. 2005 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah
Odloka o ravnanju z zapuščenimi vozili
v Občini Ravne na Koroškem
1. člen
K prvi točki 3. člena sedanjega Odloka o ravnanju z zapuščenimi vozili v Občini Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 28/01 – v nadaljevanju: odlok) se doda nov odstavek, ki se glasi:
Če zavezanec kljub pisnemu obvestilu inšpektorja iz prejšnjega odstavka zapuščeno vozilo le prestavi z ene javne površine na drugo oziroma v nasprotju s pisnim navodilom, se šteje, da vozila ni odstranil.
2. člen
Druga točka 3. člena Odloka se v celoti spremeni in se na novo glasi:
Če zavezanec ne odstrani zapuščenega vozila na način in v roku, določenem v 1. točki tega člena, inšpektor zoper zavezanca nemudoma uvede postopek o prekršku, hkrati pa odredi odstranitev zapuščenega vozila na določen varovan prostor in o tem obvesti območno policijsko postajo.
3. člen
K tretji točki 3. člena sedanjega odloka se doda nov odstavek, ki se glasi:
Če vozilo v prej navedenem roku ni odstranjeno, inšpektor odredi odvoz vozila po določilih tega odloka.
4. člen
Za prvim odstavkom 17. člena sedanjega odloka se dvopičje nadomesti s piko, alineje a), b) in c) pa se izpustijo.
5. člen
18. člen sedanjega odloka se v celoti spremeni in se na novo glasi:
Z globo 60.000,00 SIT se kaznuje za prekršek lastnik zapuščenega vozila, ki vozila ne odstrani, kljub temu, da je bila odstranitev v skladu s tem odlokom.
6. člen
Ta Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju z zapuščenimi vozili v Občini Ravne na Koroškem začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 062-02-0004/2005-107
Ravne na Koroškem, dne 4. julija 2005
Župan
Občine Ravne na Koroškem
Maksimilijan Večko, univ. dipl. inž., l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti