Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2005 z dne 18. 10. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2005 z dne 18. 10. 2005

Kazalo

3988. Pravilnik o povračilu stroškov šolskega prevoza za otroke s posebnimi potrebami, stran 9590.

Na podlagi 82. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – UPB3 (Uradni list RS, št. 115/03), 56. člena Zakona o osnovni šoli – UPB2 (Uradni list št. 70/05) ter 7. in 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 89/04) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 22. seji dne 29. 9. 2005 sprejel
P R A V I L N I K
o povračilu stroškov šolskega prevoza za otroke s posebnimi potrebami
1. člen
Ta pravilnik določa pogoje in postopke za uveljavljanje ter način izračunavanja višine povračila stroškov šolskega prevoza za otroke s posebnimi potrebami iz proračuna Občine Ivančna Gorica.
2. člen
Upravičenci do sredstev po tem pravilniku so:
– starši oziroma skrbniki otrok s posebnimi potrebami, ki jim odločba o usmeritvi v skladu z zakonodajo odreja pravico do brezplačnega prevoza v šolo oziroma zavod, ki izvaja prilagojen izobraževalni program osnovne šole,
– v izjemnih primerih tudi starši oziroma skrbniki otrok s posebnimi potrebami, ki so vključeni v predšolsko izobraževanje in jim povračila stroškov prevoza iz kraja prebivališča do kraja šolanja ni mogoče zagotoviti v skladu z Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 54/00).
Otroci, za katere se povračajo stroški prevoza, morajo imeti stalno prebivališče v Občini Ivančna Gorica.
3. člen
Povračilo stroškov prevoza se določi na osnovi dejansko prevoženih kilometrov na relaciji dom upravičenca – vzgojno-izobraževalni zavod – dom upravičenca, in sicer za število dni v mesecu, ko je otrok prisoten pri pouku, ter v skladu z Uredbo o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo (Uradni list RS, št. 142/04, 7/05 in 60/05). Število dni prisotnosti pri pouku v posameznem mesecu upravičenci izkažejo s potrdilom šole oziroma zavoda.
Za otroke s posebnimi potrebami, ki so vključeni med tednom v zavod za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami, se povračilo stroškov prevoza določi na osnovi dejansko prevoženih kilometrov – dom upravičenca – vzgojno-izobraževalni zavod – dom upravičenca za dejansko število dni v mesecu, ko se opravi prevoz v zavod in iz zavoda v skladu z Uredbo o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo (Uradni list RS, št. 142/04, 7/05 in 60/05).
Možno je tudi povračilo stroškov mesečne vozovnice, če lahko otrok s posebnimi potrebami uporablja sredstva organiziranega javnega prevoza.
Občina v dogovoru s starši oziroma skrbniki lahko organizira poseben prevoz, namenjen otrokom s posebnimi potrebami, če bi se to izkazalo za ekonomsko upravičeno.
Za julij in avgust se povračila stroškov prevozov v šolo ne izplačujejo.
4. člen
Finančna sredstva se upravičencem dodelijo na podlagi sklenjene pogodbe, v kateri občina in starši oziroma skrbniki otrok s posebnimi potrebami opredelijo:
– način prevoza,
– dostavo potrdil prisotnosti pri pouku in
– povračilo stroškov za tekoče šolsko leto.
Sredstva se upravičencem nakazujejo mesečno na njihov osebni račun, in sicer najkasneje do 10. v mesecu za pretekli mesec.
Pogodba se sklene oziroma podpiše ob začetku vsakega šolskega leta na podlagi vloge upravičenca, ki ji je potrebno priložiti potrdilo o vpisu za to šolsko leto, ob prvem uveljavljanju pravice do povračila stroškov pa tudi odločbo o usmeritvi otroka s posebnimi potrebami.
V primeru, da se vloga za povračilo stroškov prevoza nanaša na predšolski izobraževalni program, o njeni upravičenosti, na podlagi utemeljenega predloga strokovne službe občine, odloči župan.
Strokovna služba oblikuje predlog za odobritev povračila stroškov prevoza v šolo za predšolskega otroka na podlagi mnenja strokovne komisije o usmerjanju in ostalih dokazil iz drugega odstavka tega člena.
Strokovna služba lahko zahteva tudi druga dokazila, ki se v posameznem primeru izkažejo nujna za utemeljitev predloga.
Če upravičenec uveljavlja povračilo stroškov za dodatno število prevoženih kilometrov zaradi zaposlitve izven kraja šolanja otroka oziroma zaradi dela v turnusu, mora za to predložiti ustrezna dokazila.
5. člen
Upravičenci do povračila stroškov prevoza otrok s posebnimi potrebami morajo o morebitnih spremembah, ki bi lahko vplivale na višino povračila, takoj obvestiti občinsko upravo.
6. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne za šolsko leto 2005/2006.
Št. 00201-0003/2005
Ivančna Gorica, dne 29. septembra 2005
Župan
Občine Ivančna Gorica
Jernej Lampret, prof., l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti