Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2005 z dne 18. 10. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2005 z dne 18. 10. 2005

Kazalo

3978. Pogoji in merila za vrednotenje programov organizacij in društev na področju humanitarnih dejavnosti ter društev interesnih in stanovskih dejavnosti občanov in njihovih združenj v Občini Dolenjske Toplice, stran 9568.

Občinski svet Občine Dolenjske Toplice je na 18. redni seji dne 29. 9. 2005 sprejel Pravilnik za vrednotenje programov organizacij in društev na področju humanitarnih dejavnosti ter društev interesnih in stanovskih dejavnosti občanov in njihovih združenj v Občini Dolenjske Toplice, katerega sestavni del so tudi
P O G O J I I N M E R I L A
za vrednotenje programov organizacij in društev na področju humanitarnih dejavnosti ter društev interesnih in stanovskih dejavnosti občanov in njihovih združenj v Občini Dolenjske Toplice
Merila in kriteriji za vrednotenje programov:
1. PROGRAMI NEPROFITNIH IZVAJALCEV NA PODROČJU HUMANITARNIH DEJAVNOSTI:
1.1. Neprofitni izvajalci na področju humanitarnih dejavnosti so:
– dobrodelne organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih z namenom, da bi reševale socialne stiske in težave občanov Občine Dolenjske Toplice, ustanovijo posamezniki v skladu z zakonom, ali verske skupnosti,
– organizacije za samopomoč, kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih v skladu z zakonom ustanovijo posamezniki z namenom, da bi v njih skupno reševali socialne potrebe svojih občanov,
– invalidske organizacije, kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih ustanovijo invalidi ali drugi posamezniki v skladu z zakonom, da v njih izvajajo posebne socialne programe in storitve, utemeljene na značilnostih invalidnosti po posameznih funkcionalnih okvarah, ki ogrožajo socialni položaj invalidov – občanov Občine Dolenjske Toplice,
– druga društva, zavodi, zasebne ustanove in zasebniki, ki izvajajo občinske programe na področju sociale ali občinske programe za izboljšanje kvalitete življenja za občane Občine Dolenjske Toplice.
1.2. Programi se točkovno vrednotijo na naslednji način:
1.2.1. Redna dejavnost društva:
– redna dejavnost organizacije ali društva           50 točk
– za vsako sekcijo, ki deluje v organizaciji ali društvu
 (šport, kultura...)                      10 točk
– za vsakega člana, ki je plačal članarino           1 točka
1.2.2. Sofinanciranje posameznih aktivnosti:
– organizacija predavanja za člane društva
 (priznajo se 3 predavanja na leto), na predavanje       5 točk
– organizacija strokovnega predavanja za občane
 (priznajo se 3 predavanja na leto), na predavanje       10 točk
– obdaritev jubilantov                     10 točk
– organizacija srečanja starostnikov              10 točk
– novoletna obdaritev starostnikov in invalidov         10 točk
– skrb za bolne in ostarele                   10 točk
– organizacija prireditve z več udeleženci           20 točk
– drugi programi, ki jih izvaja društvo (priznajo se
 do 4 programi) na program                   5 točk
2. PROGRAMI VSEH OSTALIH NEPROFITNIH IZVAJALCEV, KI IMAJO SVOJ SEDEŽ V OBČINI DOLENJSKE TOPLICE:
2.1. Programi se točkovno vrednotijo na naslednji način:
2.1.1. Redna dejavnost društva
– redna dejavnost društva                    50 točk
– za vsakega člana, ki je plačal članarino           1 točka
– za vsako sekcijo, ki deluje v organizaciji, društvu      10 točk
2.1.2. Sofinanciranje posameznih aktivnosti
– organizacija predavanja za člane društva (priznajo
 se 3 predavanja na leto), na predavanje            5 točk
– organizacija strokovnega predavanja za občane
 (priznajo se 3 predavanja na leto), na predavanje       10 točk
– organizacija prireditev ob praznikih             30 točk
– organizacija pohoda, izleta                  10 točk
– sodelovanje v akcijah za čisto in urejeno okolje       20 točk
3. PROGRAMI ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN ZVEZ, KI IMAJO SVOJ SEDEŽ IZVEN OBMOČJA OBČINE DOLENJSKE TOPLICE
Višino sofinanciranja programov se določi po merilih iz točke 1, s tem, da se pri določitvi končnega zneska sofinanciranja upošteva delež članov oziroma uporabnikov programov iz Občine Dolenjske Toplice v razponu od 30.000,00 – 80.000,00 SIT.
4. KONČNA DOLOČBA
Pogoji in merila za vrednotenje programov organizacij in društev na področju humanitarnih dejavnosti ter društev interesnih in stanovskih dejavnosti občanov in njihovih združenj v Občini Dolenjske Toplice veljajo z dnem veljavnosti pravilnika za vrednotenje programov organizacij in društev na področju humanitarnih dejavnosti ter društev interesnih in stanovskih dejavnosti občanov in njihovih združenj v Občini Dolenjske Toplice.
Št. 032-01/1416 /05-06
Dolenjske Toplice, 3. oktobra 2005
Župan
Občine Dolenjske Toplice
Franc Vovk l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti