Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2005 z dne 18. 10. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2005 z dne 18. 10. 2005

Kazalo

3956. Poročilo o izidu glasovanja in o izidu naknadnega zakonodajnega referenduma o Zakonu o Radioteleviziji Slovenija, ki je bil 25. septembra 2005, stran 9530.

P O R O Č I L O
o izidu glasovanja in o izidu naknadnega zakonodajnega referenduma o Zakonu o Radioteleviziji Slovenija,
ki je bil 25. septembra 2005
I.
Republiška volilna komisija je na 7. seji dne 14. oktobra 2005, na podlagi zapisnikov volilnih komisij volilnih enot o izidu glasovanja na območju volilnih enot ter zapisnika Republiške volilne komisije o ugotovitvi izida glasovanja na diplomatsko konzularnih predstavništvih Republike Slovenije ter po pošti iz tujine na naknadnem zakonodajnem referendumu o Zakonu o Radioteleviziji Slovenija (ZRTVS-1), ki je bil 25. septembra 2005, ugotovila naslednji izid glasovanja:
Na referendumu 25. septembra 2005 je imelo pravico glasovati skupaj 1.644.275 volivcev, pri čemer je bilo 1.644.270 volivcev, ki so bili vpisani v volilni imenik, ter 5 volivcev, ki so glasovali s potrdilom, ker pomotoma niso bili vpisani v volilni imenik.
Glasovalo je skupaj 504.925 volivcev (30,71%), od tega 504.851 volivcev, ki so bili vpisani v volilni imenik, in 5 volivcev, ki so glasovali s potrdilom.
Oddanih je bilo 504.851 glasovnic. Ker ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca, je bilo 3960 glasovnic neveljavnih (0,78% od števila oddanih glasovnic).
Veljavnih je bilo 500.891 glasovnic.
Na referendumsko vprašanje:
»Ali ste za to, da se uveljavi Zakon o Radioteleviziji Slovenija (ZRTVS-1), ki ga je na predlog Vlade Republike Slovenije sprejel Državni zbor Republike Slovenije 15. julija 2005?«.
je z besedo »ZA« odgovorilo 253.931 volivcev ali 50,30% od števila oddanih glasovnic
oziroma
z besedo »PROTI« 246.960 volivcev ali 48,92% od števila oddanih glasovnic.
II.
Republiška volilna komisija je na podlagi pete alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 24/05 – ZRLI – UPB1), skladno z določbami 23. člena istega zakona,
 
u g o t o v i l a,
 
da je večina volivcev, ki so glasovali, za uveljavitev Zakona o Radioteleviziji Slovenija (ZRTVS-1), ki ga je na predlog Vlade Republike Slovenije sprejel Državni zbor Republike Slovenije 15. julija 2005.
Št. 10-6/00-26/05
Ljubljana, 14. oktobra 2005
Predsednik
Anton Gašper Frantar l.r.
 
Člani
 
Dušan Strnad l.r.
mag. Jurij Toplak l.r.
Ana Bilbija l.r.
dr. Janez Pogorelec l.r.
dr. Rafael Cijan l.r.