Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2005 z dne 26. 9. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2005 z dne 26. 9. 2005

Kazalo

3709. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o kategorizaciji državnih cest, stran 8838.

Na podlagi prvega in tretjega odstavka 17. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97, 18/02, 50/02 – odl. US, 110/02 – ZGO-1, 126/03 – ZDARS-A in 131/04 – odl. US) in Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o kategorizaciji državnih cest
1. člen
V Uredbi o kategorizaciji državnih cest (Uradni list RS, št. 33/98, 48/99, 102/99, 69/00, 79/00, 97/00, 62/01, 82/01, 52/02, 95/02, 18/03, 65/03 in 119/03) se v 3. členu spremenita potek in dolžina avtocest, ki so označene s številkama A1 in A2, kakor sledi:
+---------+-------+-----------------------------------+-----+-------+-------+
|Številka |Začetek|Potek ceste            |Konec|Dolžina|Namen |
|ceste  |na   |                  |na  |(v km) |uporabe|
+---------+-------+-----------------------------------+-----+-------+-------+
|A1    |meja A |Šentilj–Pesnica [–Maribor (Tezno)–]|H5  |226,370|MV**  |
|     |    |Maribor (Ptujska cesta)–Slivnica– |   |    |    |
|     |    |Celje–Vransko–Ločica [–Trojane–]  |   |    |    |
|     |    |Blagovica–Ljubljana (Zadobrova–  |   |    |    |
|     |    |Malence–Kozarje)–Razdrto–Divača–  |   |    |    |
|     |    |Črni Kal–Srmin           |   |    |    |
+---------+-------+-----------------------------------+-----+-------+-------+
|A2    |meja A |Predor Karavanke–Vrba [–Lesce–   |meja |119,490|MV   |
|     |    |Črnivec–Lešnica–] Podtabor–Kranj– |RH  |    |    |
|     |    |Ljubljana [–Šentvid–Koseze–] po A1–|   |    |    |
|     |    |Malence–Višnja Gora–Bič–Pluska [– |   |    |    |
|     |    |Novo mesto–Otočec–] Kronovo –   |   |    |    |
|     |    |Smednik [–Drnovo–] Krška vas–   |   |    |    |
|     |    |Obrežje              |   |    |    |
+---------+-------+-----------------------------------+-----+-------+-------+
2. člen
V 4. členu se spremenita potek in dolžina hitrih cest, ki so označene s številkami H1, H4 in H5, kakor sledi:
+----------+-------+-----------------------------+--------+-------+---------+
|Številka |Začetek|Potek ceste         |Konec  |Dolžina|Namen  |
|ceste   |na   |               |na   |(v km) |uporabe |
+----------+-------+-----------------------------+--------+-------+---------+
|H1    |8   |Črnivec–Lešnica in Pluska–  |A2   |46,230 |MV    |
|     |    |Trebnje–Novo mesto–Otočec in |    |    |     |
|     |    |Smednik–Krška vas      |    |    |     |
+----------+-------+-----------------------------+--------+-------+---------+
|H4    |A1   |[Razdrto–] Podnanos–Vipava– |meja  |32,180 |MV    |
|     |    |Ajdovščina–Šempeter–Vrtojba |Italija |    |     |
+----------+-------+-----------------------------+--------+-------+---------+
|H5    |11   |Škofije–Koper (Škocjan) [–  |11   |5,290 |MV    |
|     |    |Dragonja]          |    |    |     |
+----------+-------+-----------------------------+--------+-------+---------+
3. člen
V 5. členu se spremenita potek in dolžina glavnih cest I. reda, ki so označene s številkami 3, 4, 5, 10, 11 in 12, kakor sledi:
+----------+-------+-------------------------------+------+-------+---------+
|Številka |Začetek|Potek ceste          |Konec |Dolžina|Namen  |
|ceste   |na   |                |na  |(v km) |uporabe |
+----------+-------+-------------------------------+------+-------+---------+
|3     |A1   |Pesnica–Lenart–Radenci–Vučja  |meja |78,800 |MP    |
|     |    |vas in Lipovci–Dolnji Lakoš–  |H   |    |     |
|     |    |obvoznica Lendava–Dolga vas  |   |    |     |
+----------+-------+-------------------------------+------+-------+---------+
|4     |1   |Dravograd–Slovenj Gradec–   |A1  |51,220 |MP    |
|     |    |Velenje–Arja vas        |   |    |     |
+----------+-------+-------------------------------+------+-------+---------+
|5     |A1   |Priključek Celje – zahod–Celje–|H1  |70,820 |MP    |
|     |    |Zidani Most–Krško–Drnovo    |   |    |     |
+----------+-------+-------------------------------+------+-------+---------+
|10    |A1   |Trojane–Blagovica       |A1  |9,350 |MP    |
+----------+-------+-------------------------------+------+-------+---------+
|11    |meja I |Škofije in Koper (Luka Koper)– |meja |19,400 |MP    |
|     |    |Šmarje–Dragonja        |RH  |    |     |
+----------+-------+-------------------------------+------+-------+---------+
|12    |A1   |Razdrto–Podnanos        |H4  |10,380 |MP    |
+----------+-------+-------------------------------+------+-------+---------+
4. člen
V 7. členu se spremenita potek in dolžina regionalnih cest I. reda, ki sta označeni s številkama 208 in 219, kakor sledi:
+----------+-------+--------------------------------+------+-------+--------+
|Številka |Začetek|Potek ceste           |Konec |Dolžina|Namen  |
|ceste   |na   |                |na  |(v km) |uporabe |
+----------+-------+--------------------------------+------+-------+--------+
|208    |A1   |Črni Kal–Aver–Gračišče–Sočerga |Meja |21,340 |MP   |
|     |    |in Rižana–Mostičje       |RH  |    |    |
+----------+-------+--------------------------------+------+-------+--------+
|219    |430  |Slovenska Bistrica–Poljčane–  |A2  |68,450 |MP   |
|     |    |Podplat in Mestinje–Bistrica ob |   |    |    |
|     |    |Sotli–Čatež ob Savi       |   |    |    |
+----------+-------+--------------------------------+------+-------+--------+
5. člen
V 8. členu se spremenita potek in dolžina regionalnih cest II. reda, ki so označene s številkami 406, 409, 418, 436, 444 in 447, kakor sledi:
+----------+-------+--------------------------------+-----+-------+---------+
|Številka |Začetek|Potek ceste           |Konec|Dolžina|Namen  |
|ceste   |na   |                |na  |(v km) |uporabe |
+----------+-------+--------------------------------+-----+-------+---------+
|406    |409  |Dekani–Škofije–Lazaret     |meja |9,270 |MP    |
|     |    |                |I  |    |     |
+----------+-------+--------------------------------+-----+-------+---------+
|409    |A1   |Ljubljana (Vič)–Vrhnika–Logatec–|H5  |101,670|MP    |
|     |    |po cesti 102–Postojna–Razdrto– |   |    |     |
|     |    |Divača–Črni Kal–po cesti 208–  |   |    |     |
|     |    |Rižana–Srmin          |   |    |     |
+----------+-------+--------------------------------+-----+-------+---------+
|418    |215  |Mokronog–Zbure–Škocjan–Dobruška |A2  |17,760 |MP    |
|     |    |vas               |   |    |     |
+----------+-------+--------------------------------+-----+-------+---------+
 
+------+-------+----------------------------------+-------+--------+--------+
|436  |3   |Počehova–Zg. Kungota–Jurij    |meja A |13,370 |MP   |
+------+-------+----------------------------------+-------+--------+--------+
|444  |409  |Razdrto in Podnanos–Vipava–    |meja I |38,250 |MP   |
|   |    |Ajdovščina (obvoznica)–Selo–Nova |    |    |    |
|   |    |Gorica–Rožna Dolina        |    |    |    |
+------+-------+----------------------------------+-------+--------+--------+
|447  |5   |Medlog–Žalec–Šempeter–Ločica–   |104  |50,160 |MP   |
|   |    |Trojane in Blagovica–Trzin    |    |    |    |
+------+-------+----------------------------------+-------+--------+--------+
Za regionalno cesto II. reda, označeno s številko 450, se doda nova regionalna cesta II. reda, označena s številko 451, kakor sledi:
+--------------+-------+------------------------+-----+-------+-------------+
|Številka ceste|Začetek|Potek ceste       |Konec|Dolžina|Namen uporabe|
|       |na   |            |na  |(v km) |       |
+--------------+-------+------------------------+-----+-------+-------------+
|451      |A1   |Arja vas–Žalec     |447 |2,090 |MP      |
+--------------+-------+------------------------+-----+-------+-------------+
6. člen
V 9. členu se spremenita potek in dolžina regionalnih cest III. reda, označenih s številkami 627, 646, 650, 669, 672 in 675, kakor sledi:
+----------+-------+-------------------------------+------+-------+---------+
|Številka |Začetek|Potek ceste          |Konec |Dolžina|Namen  |
|ceste   |na   |                |na  |(v km) |uporabe |
+----------+-------+-------------------------------+------+-------+---------+
|627    |208  |Črni Kal–Osp          |meja |4,210 |MP    |
|     |    |                |I   |    |     |
+----------+-------+-------------------------------+------+-------+---------+
|646    |106  |Škofljica–Šmarje - Sap–    |650  |36,810 |MP    |
|     |    |Grosuplje–Ivančna Gorica    |   |    |     |
|     |    |(Studenec)–Grm–Pluska     |   |    |     |
+----------+-------+-------------------------------+------+-------+---------+
|650    |216  |Žužemberk–Pluska–Trebnje    |215  |17,420 |MP    |
+----------+-------+-------------------------------+------+-------+---------+
|669    |A2   |Dobruška vas–Šentjernej    |419  |5,890 |MP    |
+----------+-------+-------------------------------+------+-------+---------+
|672    |5   |Impoljca–Zavratec–Smednik–   |419  |23,390 |MP    |
|     |    |Kostanjevica          |   |    |     |
+----------+-------+-------------------------------+------+-------+---------+
|675    |219  |Čatež ob Savi–Obrežje–Slovenska|meja |10,170 |MP    |
|     |    |vas              |RH  |    |     |
+----------+-------+-------------------------------+------+-------+---------+
Za regionalno cesto III. reda, označeno s številko 740, se doda nova regionalna cesta III. reda, označena s številko 741, kakor sledi:
+-------------+-------+--------------------------+-----+-------+------------+
|Številka   |Začetek|Potek ceste        |Konec|Dolžina|Namen    |
|ceste    |na   |             |na  |(v km) |uporabe   |
+-------------+-------+--------------------------+-----+-------+------------+
|741     |409  |Dekani–priključek Luka  |A1  |1,140 |MP     |
|       |    |Koper           |   |    |      |
+-------------+-------+--------------------------+-----+-------+------------+
7. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00721-0002/2004/18
Ljubljana, dne 15. septembra 2005.
EVA 2004-2411-0101
Vlada Republike Slovenje
Janez Janša l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost