Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2005 z dne 16. 9. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2005 z dne 16. 9. 2005

Kazalo

3651. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o uniformi in službeni izkaznici pomorskih inšpektorjev in pristaniških nadzornikov, stran 8720.

Na podlagi četrtega odstavka 57. člena in četrtega odstavka 181. člena Pomorskega zakonika (Uradni list RS, št. 37/04 – uradno prečiščeno besedilo) ter četrtega odstavka 35. člena Zakona o plovbi po celinskih vodah (Uradni list RS, št. 30/02) izdaja minister za promet
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o uniformi in službeni izkaznici pomorskih inšpektorjev in pristaniških nadzornikov
1. člen
Naslov Pravilnika o uniformi in službeni izkaznici pomorskih inšpektorjev in pristaniških nadzornikov (Uradni list RS, št. 82/04) se spremeni tako, da se glasi:
»Pravilnik o uniformi in službeni izkaznici pomorskih inšpektorjev, inšpektorjev za plovbo po celinskih vodah in pristaniških nadzornikov.«
2. člen
V prvem odstavku 1. člena se za besedilom »izkaznice pomorskih inšpektorjev« doda vejica in besedilo »inšpektorjev za plovbo po celinskih vodah«.
3. člen
V prvem odstavku 4. člena se v prvi alinei za besedilom »podložena delovna obleka« doda besedilo »dežni plašč«.
4. člen
V četrtem odstavku 4. člena se drugi stavek spremeni tako, da se glasi: »Dežni plašč in čevlji s podplatom proti drsenju za plovilo, kratke hlače in majica (kratek rokav) pripadajo pristaniškim nadzornikom.«
5. člen
V prvem odstavku 5. člena se za deseto točko doda nova točka, ki se glasi: »10.a Dežni plašč – plašč iz nepremočljivega materiala.«.
V drugem odstavku se za besedo »srajci« doda vejica in beseda »bluzi«.
6. člen
V prvem odstavku 6. člena se na koncu sedme točke pred piko doda vejica in besedilo »pod njim pa našitek s položajno oznako«.
7. člen
V 11. členu se črta sedma alinea 2. točke.
V 3. točki se na koncu doda nova alinea, ki se glasi: »– čevlji s podplatom proti drsenju za plovilo«.
V 4. točki se pred prvo alineo doda nova alinea, ki se glasi: »– dežni plašč«.
8. člen
V 16. členu se pred enajsto alineo doda nova alinea, ki se glasi: »– dežni plašč 1 kos«.
9. člen
V 19. členu se za besedo »inšpektorjev« doda vejica in besedilo »inšpektorjev za plovbo po celinskih vodah«. Beseda »papirja« se nadomesti z besedo »materiala«.
10. člen
V tretjem odstavku 20. člena se za besedo »inšpektorja« doda vejica in besedilo » inšpektorja za plovbo po celinskih vodah«.
11. člen
V prvem odstavku 21. člena se za besedo »inšpektorju« doda besedilo »in inšpektorju za plovbo po celinskih vodah«.
12. člen
24. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Izkaznica se pomorskemu inšpektorju, inšpektorju za plovbo po celinskih vodah in pristaniškemu nadzorniku odvzame za čas do dokončnosti odločbe o disciplinski odgovornosti, ko zaradi težje disciplinske kršitve ne sme opravljati nalog pomorskega inšpektorja, inšpektorja za plovbo po celinskih vodah ali pristaniškega nadzornika.«
13. člen
Priloga se nadomesti s prilogo iz tega pravilnika.
14. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 2620-4/2004/13
Ljubljana, dne 20. avgusta 2005.
EVA 2005-2411-0078
mag. Janez Božič l. r.
Minister

AAA Zlata odličnost