Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2005 z dne 9. 9. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2005 z dne 9. 9. 2005

Kazalo

3612. Dodatek št. 13 k pravilom igre na srečo »Petica«, stran 8616.

Na podlagi 5. člena Pravil igre na srečo »Petica«, ki jih je sprejela uprava družbe Športna loterija in igre na srečo d.d., Ljubljana, Dunajska 22, na seji dne 20. 4. 2004, je uprava družbe na seji dne 17. 8. 2005 sprejela
D O D A T E K š t. 13 K P R A V I L O M
igre na srečo »Petica«
1. člen
S tem dodatkom se določi elemente, ki so potrebni za 13. serijo srečk z imenom ZVEZDNA VRATA.
2. člen
Srečke 13. serije so v prodaji 12 mesecev.
V seriji je izdanih 1.000.000 srečk.
Cena srečke je 200 SIT.
3. člen
Srečka je v obliki kroga in po obodu kroga razdeljena na petindvajset polj. Na vsaki srečki je v 25-ih poljih naključno, po petkrat, porazdeljenih 5 znakov, in sicer:
Posamezna polja na srečki so oštevilčena v smeri urinega kazalca od najvišje točke na obodu kroga. Grafični prikaz oštevilčenja polj na srečki je igralcu na voljo na samopostrežnem terminalu v opciji »pomoč«.
Igralec na posamezni srečki odkrije pet polj.
Srečka je dobitna, če sta odkrita najmanj dva enaka znaka. Če na srečki v 5 poljih nista odkrita vsaj dva enaka znaka, srečka nima dobitka.
4. člen
Dobitek na srečki zagotavljata najmanj dva enaka odkrita znaka. Določenemu številu enakih odkritih znakov pripada posamezna vrednost dobitka, in sicer:
Vrednost skupnega dobitka na srečki predstavlja vsota posameznih vrednosti dobitkov iz prejšnjega odstavka tega člena.
5. člen
Za odkrivanje posameznega polja na srečki ima igralec na voljo 60 sekund.
6. člen
Dodatek št. 13 k pravilom igre »Petica« velja z dnem, ko ga potrdi nadzorni organ, uporabljajo pa se za 13. serijo srečk z imenom ZVEZDNA VRATA.
Št. 162/05
Ljubljana, dne 5. septembra 2005.
Janez Bukovnik l. r.
predsednik uprave
Športna loterija in igre na srečo d.d. prireja klasično igro na srečo z imenom »Petica« na podlagi koncesije, ki ji jo je dodelila Vlada Republike Slovenije s sklepom številka 473-01/98-16 (V) z dne 29. 7. 1999, koncesijo pa podaljšala s sklepom številka 473-01/2001-5 z dne 22. 6. 2001.

Ministrstvo za finance – Urad RS za nadzor prirejanja iger na srečo je ta dodatek potrdilo pod številko 471-212-9/05 dne 29. 8. 2005.