Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2005 z dne 9. 9. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2005 z dne 9. 9. 2005

Kazalo

3598. Odredba o prepovedi uporabe cestno-železniških prehodov, stran 8604.

Na podlagi osmega odstavka 109. člena Zakona o varnosti v železniškem prometu (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za promet
O D R E D B O
o prepovedi uporabe cestno-železniških prehodov
1. člen
Prepove se uporaba naslednjih cestno-železniških prehodov:
1. na glavni železniški progi št. 10 d.m.-Dobova-Ljubljana, v km »455,811; 457.205; 505.270; 488.010; 534.938; 535.595; 544.890; 545.885; 546.290; 469.795; 517.820; 550.030; 530.945; 564.166; 537.589; 537.795; 542,835; 542.970; 543.195«;
2. na glavni železniški progi št. 20 Ljubljana-Jesenice-d.m., v km »568.396; 582.660; 588.318; 615.962; 616.886; 619.315; 625.954; 587.138; 587.337; 587.943; 588.867; 589.898«;
3. na glavni železniški progi št. 50 Ljubljana-Sežana-d.m., v km »570.017; 570.882; 572.714; 576.849; 577.181; 603.462; 606.816; 619.976; 623.314; 624.005; 652.337; 665.699; 673.463; 567.019; 645.961; 648.104; 649.721; 573.505; 605.063«;
4. na glavni železniški progi št. 64 Pivka-Ilirska Bistrica-d.m., v km »1.645; 6.658; 10.778; 13.219; 13.732«;
5. na glavni železniški progi št. 61 Divača (Prešnica)-Rakitovec-d.m., v km »2.803; 3.193; 4.956; 6.144; 8.833; 9.537; 10.628; 12.475; 13.144: 15.639; 17.983; 21.673; 29.043; 31.137; 25.244; 11.136; 8.143«;
6. na regionalni železniški progi št. 70 Jesenice-Nova Gorica-Sežana, v km »62.316; 92.182; 65.551; 74.926; 92.864; 98.168; 42.238«;
7. na regionalni železniški progi št. 80 Ljubljana-Novo mesto-Metlika-d.m., v km »34.639; 37.692; 38.413; 45.507; 54.467; 62.937; 64.034; 72.231, 76.127; 81.098; 83.452; 88.596; 89.399; 93.563; 101.113; 103.818; 104.227; 113.256; 123.577; 124.820; 126.629; 129.111; 133.930; 134.602; 139.793; 141.451; 145.425; 146.967; 77.425; 85.957; 36.119; 95.540; 80.055; 114.264; 111.335; 112.138; 91.880; 79.482; 114.812; 115.409; 115.788; 151.748«;
8. na regionalni železniški progi št. 83 Novo mesto-Straža, v km »0.999; 8.034«;
9. na regionalni železniški progi št. 82 Grosuplje-Kočevje, v km »3.324; 6.985; 14.018; 14.575; 18.577; 20.940; 21.079; 27.629; 29.425; 32.955; 37.719, 44.011; 6.268; 7.689; 8.513«;
10. na regionalni železniški progi št. 81 Sevnica-Trebnje, v km »1.872; 9.886; 14.409; 16.145; 18.040; 19.445; 20.677; 22.496; 22.578; 22.825; 24.997; 25.274; 26.620; 28.705; 1.171«;
11. na regionalni železniški progi št. 21 Ljubljana Šiška-Kamnik Graben, v km »4.435; 8.207; 20.188; 21.815; 9.516; 9.642; 9.667; 9.709; 9.771; 10.203; 10.424; 10.608«;
12. na glavni železniški progi št. 30 Zidani Most-Šentilj-d.m., v km »533.475; 544.258; 544.956; 550.732; 551.735; 565.430; 570.955; 573.670; 580.092; 585.717; 588.542; 595.041; 595.300; 595.748; 597.690; 598.099; 532.475; 516.479; 538.007; 538.608; 577.371; 583.286; 586.942; 534.979; 535.898; 536.469; 503.892; 507.060; 539.082; 559.484; 576.304; 576.768; 577.830; 581.105; 519.620; 540.108; 541.833; 546.434; 546.764; 551.069; 562.736; 518.371; 523.310; 564.354; 655.145«;
13. na regionalni železniški progi št. 34 Maribor-Prevalje-d.m., v km »13.337; 19.861; 50.715; 68.142; 2.926; 6.638«;
14. na glavni železniški progi št. 40 Pragersko-Središče-d.m., v km »1.045; 10.320; 6.835; 7.816; 28.854; 29.204«;
15. na glavni železniški progi št. 41 Ormož-Murska Sobota-Hodoš-d.m., v km »5.638; 31.936; 32.543;33.302; 36.147; 41.130; 17.100; 7.705; 7.951; 20.466; 40.203; 42.543; 15.701; 17.706; 34.864«;
16. na regionalni železniški progi št. 42 Ljutomer –Gornja Radgona, v km »5.970; 7.598; 9.552; 15.429; 15.729«;
17. na regionalni železniški progi št. 31 Celje-Velenje, v km »6.221; 14.397; 16.379; 5.178; 5.721; 12.659; 0.593; 7.340; 21.427; 21.541; 24. 050; 12.132; 12.424; 21.779«;
18. na regionalni železniški progi št. 32 Grobelno-Stranje-Rogatec-d.m., v km »39.195; 42.533; 45.968; 47.941; 51.037; 58.449; 59.009; 52.727«;
19. na regionalni železniški progi št. 33 Stranje-Imeno-d.m., v km »38.872«;
20. na glavni železniški progi št. 60 Divača (Prešnica)-Koper potniška, v km »29.187; 11.136; 8.143«;
21. na regionalni železniški progi št. 72 Prvačina-Ajdovščina, v km »13.705; 14.476«.
2. člen
Ne glede na določbo 12. točke prejšnjega člena te odredbe se dovoli uporaba cestno železniškega prehoda v kilometru 580.092, in sicer le v času, ko se iz gozdov odvaža les.
3. člen
Ne glede na določbo 12. točke 1. člena te odredbe se dovoli uporaba cestno-železniškega prehoda v kilometru 516.479, in sicer le za prehajanje pešcev.
4. člen
Z dnem uveljavitve te odredbe se preneha uporabljati Odredba o prepovedi uporabe cestno-železniških prehodov (Uradni list RS, 26/91, 28/91 – popravek, 29/94, 18/95, 75/96, 70/99, 85/00 in 9/01).
5. člen
Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati:
– Odredba o prepovedi uporabe cestno-železniških prehodov (Uradni list RS, št. 9/01),
– Odredba o prepovedi uporabe cestno-železniških prehodov (Uradni list RS, št. 76/01),
– Odredba o prepovedi uporabe cestno-železniških prehodov (Uradni list RS, št. 22/02),
– Pravilnik o prepovedi uporabe cestno-železniških prehodov (Uradni list RS, št. 112/02).
6. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 2610-5/2005-12-0006102
Ljubljana, dne 30. avgusta 2005.
EVA 2005-2411-0077
Minister
za promet
mag. Janez Božič l. r.

AAA Zlata odličnost