Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2005 z dne 2. 9. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2005 z dne 2. 9. 2005

Kazalo

3583. Ugotovitveni sklep o predčasnem prenehanju mandata člana občinskega sveta, stran 8549.

Na podlagi sedme alinee prvega odstavka 37.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02) ter 17. člena Statuta občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 49/99, 95/99, 6/01 in 68/03) je Občinski svet občine Podčetrtek na 20. redni seji dne 25. 8. 2005 sprejel
U G O T O V I T V E N I S K L E P
o predčasnem prenehanju mandata člana občinskega sveta
Ugotovi se, da članu občinskega sveta Občine Podčetrtek Antonu Počivavšku, roj. 16. 6. 1957, stanujoč Sodna vas 39, p. Pristava pri Mestinju, zaradi odstopa s 26. 8. 2005 preneha mandat člana Občinskega sveta občine Podčetrtek.
Št. 06202-0172/2005
Podčetrtek, dne 26. avgusta 2005.
Župan
Občine Podčetrtek
Peter Misja l. r.