Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2005 z dne 2. 9. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2005 z dne 2. 9. 2005

Kazalo

3582. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini parc. št. 1074, k.o. Šentpeter, stran 8548.

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 45/99 – odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95 – obv. razlaga, 73/95 – odločba US, 9/96 – odločba US, 44/96 – odločba US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odločba US, 74/98, 59/99 – odločba US, 70/00, 100/00 – sklep US, 28/01 – odločba US, 87/01 – Zsam-1, 51/02 in 16/02 – sklep US) ter 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 68/01 in 44/02) je Občinski svet mestne občine Novo mesto na 22. seji dne 11. 7. 2005 po obravnavi predloga sklepa za ukinitev javnega dobra na zemljišču parc. št. 1074/1, k.o. Šentpeter, sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini parc. št. 1074, k.o. Šentpeter
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je sprejel sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini parc. št. 1074/11, pot v izmeri 2106 m2, k.o. Šentpeter, z dovoljenjem za odpis predmetne nepremičnine od zemljiškoknjižnega vložka 618 in pripis k drugemu vložku iste k.o., pri katerem je že vpisana lastninska pravica na ime Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, matična številka 5883288.
Po ukinitvi statusa javnega dobra na nepremični parc. št. 1074/11 se jo vključi v letni program prodaje in izpelje postopek prodaje v skladu z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št. 12/03 in 77/03).
Št. 467-01-23/2004
Novo mesto, dne 11. julija 2005.
Župan
Mestne občine Novo mesto
mag. Boštjan Kovačič l. r.