Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2005 z dne 2. 9. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2005 z dne 2. 9. 2005

Kazalo

3573. Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v juliju 2005, stran 8527.

Na podlagi sedmega odstavka 6. člena Odredbe o pogojih za vračilo in o načinu vračila trošarine za mineralna olja, ki se porabijo za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije (Uradni list RS, št. 48/99), in Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente in električno energijo (Uradni list RS, št. 1/05, 5/05, 9/05, 19/05, 25/05, 32/05, 46/05, 51/05, 55/05, 59/05, 63/05 in 68/05) minister za finance objavlja
P O V P R E Č N I Z N E S E K
trošarine za plinsko olje za pogonski namen
v juliju 2005
Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen iz 2. točke tretjega odstavka 54. člena Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo) je za obdobje od 1. 7. 2005 do 31. 7. 2005 znašal 72.718 tolarjev na 1000 litrov.
Št. 426-07-3/2003/62
Ljubljana, dne 23. avgusta 2005.
EVA 2005-1611-0148
dr. Andrej Bajuk l. r.
Minister
za finance